Aktualności

Edukacja w duchu 3W – z myślą o przyszłości następnych pokoleń

Równo dwa lata temu, Bank Gospodarstwa Krajowego, rozpoczął dyskusję o wodzie, wodorze i węglu jako o trzech zasobach życia. To był początek idei 3W, która dzisiaj jest rozbudowaną platformą, liderem integracji i wsparcia przedsięwzięć w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie. Do ekosystemu 3W dołączyło już ponad 120 firm i instytucji, a w Interdyscyplinarnym Centrum Innowacji 3W zrzeszonych jest 30 wiodących uczelni i instytutów badawczych.

 

Misją idei 3W jest budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wagi codziennych wyborów. Istnieje wiele sposobów na zapewnienie kolejnym pokoleniom lepszej przyszłości – z czystym powietrzem, dostatkiem wody i zeroemisyjną energetyką.

– Dziś wspólnie musimy dbać o lepsze jutro. Przyszłość to świat w którym ludzie racjonalnie korzystają z zasobów, którymi dysponujemy. Jesteśmy krajem z tzw. stresem wodnym. Na jednego mieszkańca Polski statystycznie przypada 3 razy mniej wody niż na innego Europejczyka. Dlatego tak ważna jest edukacja. Budowanie świadomości to realna szansa na zmianę postaw – powiedziała Magdalena Sopiela, dyrektorka biura promocji i rozwoju społeczności 3W w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W Polsce mamy wielu uzdolnionych naukowców, którzy są gotowi na globalne wyzwania i tworzą ambitne projekty zgodne z celami zrównoważonego rozwoju, które mają ogromny potencjał do zmiany naszej rzeczywistości. To co oferuje im inicjatywa idea 3W to możliwość rozwoju i wsparcie w realizowaniu projektów badawczych, które realizowane jest na wiele sposobów.

Od 1 kwietnia absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę licencjacką, magisterską albo inżynierską mogą zgłaszać się do udziału w Konkursie 3W, który organizuje Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. To już druga edycja tego konkursu, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Na laureatów konkursu, w każdej z trzech kategorii, czekają atrakcyjne nagrody finansowe: 10 tys. zł za zajęcie pierwszego miejsca, 5 tys. zł za drugie miejsce i 2 tys. zł za trzecie miejsce.

Idea 3W jest również pomysłodawcą i organizatorem konkursu specjalnego: 3W Startup Showdown. Jest to konkurs, który kierowany jest do wizjonerskich startupów z regionu Trójmorza, które realizują projekty zgodne z Ideą 3W oraz są autorami lub pomysłodawcami technologii, które wykorzystują przynajmniej jeden z trzech zasobów – wodę, wodór i węgiel nieenergetyczny.

Wszystkie konkursy: Konkurs 3W, 3W Startup Showdown swój wielki finał będą miały na III Kongresie 3W, który odbędzie się 27-28 listopada w Warszawie. To największe w Polsce i tej części Europy spotkanie ekspertów, którzy zajmują się technologiami z obszaru wody, wodoru i węgla pierwiastkowego.

W październiku tego roku, idea 3W, zainicjowała także pierwszy pilotażowy program edukacyjnyIdea 3W dla szkół średnich”, którego celem jest budowanie świadomości nt. trzech zasobów przyszłości: wody, wodoru i węgla i ich potencjału oraz edukacja uczniów oraz nauczycieli. Eksperci z Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W odwiedzą 10 wybranych szkół średnich w Polsce, a w warsztatach udział weźmie, aż 1000 uczniów. Podczas spotkań eksperci z ICI 3W przybliżą uczniom specyfikę i zastosowanie zasobów wody, wodoru i węgla. Opowiedzą, m.in. o technologiach i rozwiązaniach z obszaru wody, które umożliwiają jej retencję, odsalanie i oczyszczanie i które pozwolą nam uniknąć kryzysu wodnego w przyszłości. Wyjaśnią, jak wygląda proces elektrolizy wody, z którego powstaje zielony wodór i jak wykorzystać węgiel do produkcji lżejszych i trwalszych materiałów inżynieryjnych takich, jak grafen, fulereny i nanorurki.

Idea 3W wspiera również zewnętrzne inicjatywy edukacyjne takie, jak konkurs stypendialny Studencki Nobel, który organizowany jest przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, czy Talenty Jutra, Fundacji Empiria i Wiedza. W obu przypadkach studenci mogą zgłaszać swoje prace w specjalnej kategorii 3W (woda-wodór-węgiel).

Animacje edukacyjne, warsztaty, eksperymenty naukowe, ogólnopolskie konkursy na najlepsze prace dyplomowe to tylko część z działań, w które w ciągu ostatnich dwóch lat zaangażowana była idea 3W. Regularne spotkania ze studentami, promocja młodych talentów, zgłoszenia na staże i praktyki w firmach 3W pokazują, jak duże jest zainteresowanie sektorem 3W wśród młodych ludzi.

 

 

 

 

Accessibility Tools