Aktualności

Firma produkująca nanocząstki dołączyła do Klastra

Kilka dni temu do Klastra dołączyła wrocławska firma TK Nano która zajmuje się produkcją nanocząstek srebra i złota. Oferowane nanocząstki srebra są wynikiem pięcioletnich doświadczeń prowadzonych w Zakładzie Inżynierii Chemicznej Politechniki Wrocławskiej przy współpracy z europejskim projektem badawczym „Wielofunkcyjne układy nanocząstek i kapsułek dla zastosowań biomedycznych”.

Projekt prowadzony był w kooperacji z Cancer Research at the Norvegian Radium Hospital (CRNRH), SINTEF – Norwegia oraz Hebrew University of Jerusalem – Izrael. Metoda produkcji nanocząstek złota została natomiast opracowana w trakcie trzyletniej współpracy z Zakładem Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej w ramach projektu badawczego „Analiza wpływu obszaru przyelektrodowego na parametry czujników rezystancyjnych” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Obie metody wytwarzania są chronione prawem patentowym.

Accessibility Tools