Aktualności

Formularz dla członków


Ubiegamy się o status Krajowego Klastra Kluczowego. Uzyskanie tego tytułu może  zaowocować przyspieszeniem rozwoju Śląskiego Klastra NANO i przynieść wymierne korzyści wszystkim jego członkom.
Jednak do sukcesu potrzebujemy zaangażowania wszystkich członków, o co uprzejmie prosimy!
U podstaw selekcji Kluczowych Klastrów Krajowych organizowanej przez MPiT leży strategia specjalizacji gospodarczej i ukierunkowania zasobów krajowych oraz regionalnych na silne, sprawnie funkcjonujące i posiadające potencjał rozwojowy podmioty.  Szczególną rolę przypisuje się w tym procesie podmiotom o znacznym potencjale innowacyjnym, które posiadają rzeczywiste kompetencje i zasoby oraz mogą osiągać doskonałość i konkurencyjność w skali globalnej.
Uważamy, że nasz klaster spełnia te warunki, a uzyskanie statusu KKK umożliwi nam dostęp do  wsparcia ze strony państwa i dotarcie do szerszego grona interesariuszy zewnętrznych.
Warunkiem koniecznym do uzyskania statusu jest przedstawienie szczegółowych informacji o strukturze zarządzania i członkach klastra. Dlatego przygotowaliśmy FORMULARZ, który powinien wypełnić każdy członek  klastra do 5 stycznia 2019.
FORMULARZ  DLA PRZEDSIĘBIORSTWA (17 pytań)
FORMULARZ DLA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW (7 pytań)

Podobne artykuły

Badania na potrzeby konkretnych branż przemysłowych Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective Research, CORNET –COllective Research NETworking) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności mikro, małych i średnich (MŚP). Badania...
Spółka włączyła się w organizację tegorocznego Festiwalu Szachowego w Katowicach. Udział w  wydarzeniu wzięło ponad 900 uczestników. Znaczna większość z nich to dzieci i młodzież. Najmłodsi mieli po 6 lat, przyjechali do Katowic z rodzicami i dziadkami, którzy zarazili...