Aktualności

Formularz dla członków


Ubiegamy się o status Krajowego Klastra Kluczowego. Uzyskanie tego tytułu może  zaowocować przyspieszeniem rozwoju Śląskiego Klastra NANO i przynieść wymierne korzyści wszystkim jego członkom.
Jednak do sukcesu potrzebujemy zaangażowania wszystkich członków, o co uprzejmie prosimy!
U podstaw selekcji Kluczowych Klastrów Krajowych organizowanej przez MPiT leży strategia specjalizacji gospodarczej i ukierunkowania zasobów krajowych oraz regionalnych na silne, sprawnie funkcjonujące i posiadające potencjał rozwojowy podmioty.  Szczególną rolę przypisuje się w tym procesie podmiotom o znacznym potencjale innowacyjnym, które posiadają rzeczywiste kompetencje i zasoby oraz mogą osiągać doskonałość i konkurencyjność w skali globalnej.
Uważamy, że nasz klaster spełnia te warunki, a uzyskanie statusu KKK umożliwi nam dostęp do  wsparcia ze strony państwa i dotarcie do szerszego grona interesariuszy zewnętrznych.
Warunkiem koniecznym do uzyskania statusu jest przedstawienie szczegółowych informacji o strukturze zarządzania i członkach klastra. Dlatego przygotowaliśmy FORMULARZ, który powinien wypełnić każdy członek  klastra do 5 stycznia 2019.
FORMULARZ  DLA PRZEDSIĘBIORSTWA (17 pytań)
FORMULARZ DLA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW (7 pytań)

Podobne artykuły

Decyzją Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. z dnia 19 marca 2019 roku, dołączył on do Śląskiego Klastra Nanotechnologicznego oraz został mecenasem Fundacji Nanonet. >>LINK DO INFORMACJI<< Fundusz Górnośląski S.A. od ponad 20 lat efektywnie wspiera...
Na przełomie stycznia i lutego do Śląskiego Klastra NANO dołączyła nowa firma – Anton Paar. Anton Paar Poland produkuje wysokiej klasy przyrządy pomiarowe i laboratoryjne dla przemyslu i badań naukowych. Jest światowym liderem w pomiarach...