Aktualności

Współpraca Nauka i Biznes

Jesteśmy mostem między światem nauki a biznesem. Nasze usługi umożliwiają skuteczną współpracę i transfer wiedzy pomiędzy tymi dwoma sferami. Oferujemy wsparcie w zakresie wyceny technologii, a także pomoc w procesie komercjalizacji i wdrożenia nowych produktów. Dzięki temu pomagamy przedsiębiorcom i naukowcom osiągać wspólne cele, wspierając w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Accessibility Tools