Nanotechnologia

Fujifilm, przy zastosowaniu nanotechnologii, opracowuje materiały do naprawy konstrukcji betonowych

Fujifilm Corp opracowuje materiał naprawczy, który łatwo wnika do betonu, stosując najdrobniejsze molekuły, które opracowano dla wykorzystania w produkcji filmów fotograficznych i kosmetyków.

Celem firmy jest wprowadzenie do obrotu w ciągu kilku lat materiału naprawczego, którego cząstki są o ponad 90% mniejsze od cząstek istniejącego produktu. Fujifilm rozważa na przykład, impregnację nawierzchni betonu w celu zwiększenia jego trwałości. Płynny materiał impregnacyjny przenika do betonu z jego powierzchni przez drobne puste przestrzenie i zapobiega przedostawaniu się do betonu czynników pogarszających jego jakość, co spowalnia postęp uszkodzeń spowodowanych przez sól, reakcje alkaliczno-krzemionkowe itd. Gdy cząstki materiału impregnacyjnego są duże, nie wnikają głęboko. Puste przestrzenie w betonie mierzą na ogół około 100 nanometrów. Z kolei cząstki istniejących materiałów impregnujących wynoszą średnio około 100 nanometrów, a ich wielkość jest zróżnicowana. Dlatego też materiały impregnujące nie wnikają w niektóre części, co potencjalnie uniemożliwia osiągnięcie oczekiwanego efektu. Fujifilm opracowuje materiał do impregnacji powierzchniowej, którego cząsteczki mają jednakowy rozmiar 10 nanometrów lub mniejszy, przy użyciu nanotechnologii. Spodziewając się, że materiał ten będzie również wykorzystywany do konserwacji prewencyjnej, firma zamierza zrealizować materiał, który przenika do nowo wybudowanego betonu, którego wewnętrzne puste przestrzenie mierzą około 10 nanometrów. Obecnie firma testuje wydajność przy uwzględnieniu produkcji seryjnej.

Źródło artykułu: https://nano-magazine.com/news/2019/3/7/fujifilm-using-nanotechnology-to-develop-concrete-repair-material
Redaktor: Filip Elgert

Accessibility Tools