Aktualności

Infrastruktura nano na świecie

Fundacja NANONET jest partnerem projektu NanoFabNet, który ma na celu stworzenie hubu międzynarodowej współpracy w zakresie zrównoważonej nanofabrykacji.

Jednym z aspektów ważnych dla projektu jest identyfikacja i analiza infrastruktury badawczej i przemysłowej, dostępnej w ramach sieci współpracy w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Zidentyfikowana 66 cleanroomów w 15 krajach z ponad 3000 specjalistycznych urządzeń.
Jako jedno z głównych wyzwań dla tego obszaru branży nano jest niejednorodne i mylące dla klientów prezentowanie oferty sprzętu specjalistycznego. Niespójne nazewnictwo tych samych urządzeń, nie służy otwartej współpracy i innowacyjności działalności badawczej i przemysłowej.

O dostępnej infrastrukturze i taksonomii sprzętu badawczego więcej przeczytasz w artykule na stronie projektu:
A new Taxonomy for Nanofabrication
A także w dostępnym publicznym raporcie:
NanoFabNet Nanofabrication Competence Map

Accessibility Tools