Nanotechnologia

Innowacyjna metoda tworzenia hybrydowych nanostruktur i fotokatalizatorów plazmonowych

Innowacyjna metoda syntezy opracowana przez grupę naukowców z University of Maryland (UMD) pozwala stworzyć hybrydowe nanostruktury poprzez łączenie różnorodnych elementów  przy pomocy nanocząstek pośredniczących lub łączących.

Przy zastosowaniu obecnie używanych metod synteza hybrydowych nanostruktur jest nieosiągalna. Najnowocześniejsza modułowa metoda mieszania i łączenia ze sobą nanostruktur umożliwia produkcję egzotycznych nanostruktur i nanotechnologii dla zastosowań praktycznych, takich jak czujniki, informatyka kwantowa, czy „zielona energia”. Ponadto wyeliminowane zostają wady istniejących metod syntezy wzrostu krystalicznego (epitaksjalnego) w nanostrukturach,  gdzie występują ograniczenia w selekcji materiałów, ich rozmiaru, kształtu i symetrii.

Min Ouyang, lider grupy naukowców wyjaśnia, że ta nowa technika umożliwia projektowanie i budowanie nanostruktur wyższego rzędu, bardziej skomplikowanych i różnorodnych, o określonym kształcie lub symetrii.

Co więcej, pomysłowe nano-zespoły wyprodukowane przez badaczy mają potencjał do pełnego wykorzystania powierzchniowego rezonansu plazmonowego – efektu nanocząstek wywołanego przez światło. Najnowsza modularna strategia syntezy pozwoliła naukowcom stworzyć optymalnie zaprojektowaną, nanostrukturę fotokatalityczną, w której pośredniczy plazmon, która jest 15 razy wydajniejsza niż tradycyjne fotokatalizatory.

Ponadto, poszukiwania nowego fotokatalizatora pozwoliły dokonać wglądu w mechanizmy działania nieznanego procesu plazmonowej fotokatalizy napędzanej przez elektrony, z ustaloną ścieżką transferu elektronów.

Ten nowy mechanizm przyczynia się do wysokiej wydajności nowej fotokatalizy opracowanej przez grupę z UMD. Odkrycie to jest rezultatem precyzyjnej kontroli materiału dzięki nowej technice syntezy.

Źródło artykułu

Źródło grafiki

Accessibility Tools