Nanotechnologia

Innowacyjne zastosowanie nanocząstek w terapii fotodynamicznej

Naukowcy opracowali nową metodę niszczenia komórek rakowych łącząc nanocząstki o zwiększonej emisji światła czerwonego z terapią fotodynamiczną. Metoda pozwoli na skuteczniejsze i bezpieczniejsze zwalczanie guzów nowotworowych, które są umiejscowione głęboko w tkankach.

W terapii fotodynamicznej (PDT), pacjent otrzymuje światłoczuły nietoksyczny lek, który jest absorbowany przez wszystkie komórki w organizmie, także nowotworowe. Czerwone światło lasera jest kierowane w miejsce występowania guza, gdzie reaguje z lekiem tworząc wysoce reaktywny tlen singletowy, który zabija złośliwe komórki rakowe, nie uszkadzając sąsiednich zdrowych komórek. PDT stosuje się głównie w leczeniu raka skóry, ponieważ światło czerwone nie jest w stanie przeniknąć do guzów znajdujących się głęboko w tkankach.

Naukowcy postanowili wykorzystać nanocząstki UCNPs (Upconverting Nanoparticles), które mają zdolność konwersji energii świetlnej. Podawane wraz z lekiem (fotouczulacz – kwas aminolewulinowy) nanocząstki dokonują konwersji światła bliskiej podczerwieni, które może głęboko penetrować tkanki, na widzialne światło czerwone, konieczne w terapii fotodynamicznej do aktywowania leku zwalczającego nowotwory.

Przeprowadzone testy wykazały, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych nanocząstek UCNPs w terapii fotodynamicznej będzie można zwalczać nowotwory umiejscowione głęboko w tkankach o wiele skuteczniej i nie powodując skutków ubocznych, jak w przypadku innych metod leczenia, np. chemioterapii.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Elżbieta Adamska, Beata Grobelna Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Analitycznej, Pracownia Chemii i Analityki Kosmetyków artykuł laureata konferencji Sympozjum Młodych Naukowców 2020 Nanocząstki srebra znane są od wielu wieków, głównie...
W niedawno opublikowanym artykule w czasopiśmie Nanomedicine profesor fizyki UTA Wei Chen z zespołem współpracowników rozwinął ideę wykorzystania nanocząstek dwutlenku tytanu stymulowanych mikrofalami do zwalczania komórek nowotworowych bez uszkodzenia zdrowych komórek wokół nich. Metoda...