Nanotechnologia

Innowacyjny nanotransporter do leczenia nowotworów mózgu

Liposome_cross_sectionOpracowano nowy typ nanotransportera 3HM, który jest pięć razy mniejszy od obecnie stosowanych nośników i może o wiele efektywniej dostarczać leki przeciwnowotworowe przez barierę krew-mózg. Naukowcy twierdzą, że 3HM będzie użyteczny zwłaszcza przy leczeniu najcięższych przypadków nowotworów mózgu, jak glejak wielopostaciowy.

Glejak wielopostaciowy (GBM) to jedna z najbardziej agresywnych form raka mózgu. Jest odporny na leczenie i charakteryzuje się wyjątkowym rodzajem wzrostu w otaczającej tkance wzdłuż włókien nerwowych i naczyń krwionośnych, niemal uniemożliwiając jego operacyjne usunięcie.

Leczenie nowotworów mózgu jest utrudnione ze względu na barierę krew-mózg. Działa ona jak filtr przepuszczający do mózgu określone składniki odżywcze i blokujący inne substancje, w tym również leki zwalczające GMB, które są zwykle transportowane w liposomach mierzących 110 nm, co znacznie utrudnia przejście przez barierę i dostatecznie dużą akumulację środków leczniczych w okolicach guza. Opracowane przez naukowców nowe nanotrasportery 3HM mierzą zaledwie 20 nm i mogą znacznie łatwiej przedostać się do mózgu i zgromadzić się wewnątrz guza GBM w większej ilości niż dotychczas stosowane nanotransportery, co wykazały testy przeprowadzone na szczurach.

3HM stworzono wykorzystując cząsteczki zwane micelami (3HM – 3-helisowa micela). Micele to sferyczne agregaty utworzone ze związków amfifilowych, czyli związków z obszarami hydrofilowymi i lipofilowymi. Ich amfifilowe właściwości umożliwiają im formowanie pustych w środku sfer, gdy znajdą się w wodnistych roztworach, jak krew czy płyn komórkowy. Umieszczony w środku tych sfer lek z łatwością może przedostać się przez błony lipofilowe, w tym również barierę krew-mózg.

 

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Accessibility Tools