Aktualności

InterNanoPoland 2019 – 3D PRINTING AND NANOTECHNOLOGIES

Podczas Konferencji Internanopoland 2019, która odbędzie się w Katowicach w dniach 16-17 października będzie miała miejsce sesja poświęcona zagadnieniom związanym z projektem „Wytwarzanie proszków na bazie żelaza o podwyższonych właściwościach dla technik generatywnych-clustermat”.

Sesja  3D PRINTING AND NANOTECHNOLOGIES obejmuje prezentacje specjalistów z branży, w tym przedstawicieli przemysłu jak i naukowców.

3D PRINTING AND NANOTECHNOLOGIES 

moderator MICHAŁ MACHA
L’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Laboratory of Nanoscale Biology

 

14:30-15:00   PROF. DR. HENNING ZOZ
MAKE MORE WITH LESS – ADDITIVE MANUFACTURING PROCESS AND ADVANCED MATERIALS, HKP AND NANOTUN3D
15:00-15:15 PAWEŁ ŚLUSARCZYK
BIOPRINTING AS THE TOOL FOR CREATING REGENERATIVE IMPLANTS
15:15-15:30 GRZEGORZ KASZYŃSKI
NOVEL BIOPRINTING AND BIOPATTERNING TECHNIQUES WITH RESOLUTION DOWN TO 1 MICROMETER
15:30-15:45 PIOTR KOWALCZEWSKI,  PhD
NOVEL ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY TO PRINT NANOMATERIALS
16:00-16:15 ALEKSANDRA MAŁACHOWSKA, PhD
POWDER PRODUCTION OF IRON-BASED HIGH-PERFORMANCE MATERIALS FOR GENERATIVE MANUFACTURING PROCESSES
16:15-16:30 ASSOC. PROF. PAVEL CTIBOR, PhD
YTTRIUM OXIDE DIELECTRICS FIRED BY SPARK PLASMA SINTERING FROM A NANO-POWDER OR SPRAYED BY PLASMA TORCH FROM STANDARD POWDERS
19:30- 22:00  NETWORKING AND B2B MEETINGS

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CORNET

Accessibility Tools