Nanotechnologia

Inżynierowie próbują zrozumieć złożoną postać nanostruktur węglowych

Nanorurki węglowe (CNT) są mikroskopijnymi strukturami rurowymi , które inżynierowie kreują  w procesie prowadzonym w piecu wysokotemperaturowym. Siły, które tworzą struktury CNT znane jako „lasy” często są nieprzewidywalne i są w większości dziełem przypadku. Badacze z Uniwersytetu Missouri opracowali sposób jak przewidzieć, sposób powstania tych skomplikowanych konstrukcji. Przez zrozumienie, jak powstają CNT, projektanci i inżynierowie mogliby połączyć CNT wraz z materiałem do produkcji urządzeń lub przedmiotów, takich jak kije baseballowe, okablowanie lotnicze, zbroi, elementów logicznych komputera i mikroczujników wykorzystywanych w zastosowaniach biomedycznych.

CNT są znacznie mniejsze od szerokości włosa ludzkiego i w naturalny sposób formułują się „lasy”, gdy są tworzone w dużych ilościach. Te lasy, połączone ze sobą za pomocą nano przylepności zwanej siłą van der Waalsa, są klasyfikowane w oparciu o ich sztywność oraz sposób ustawienia w jednej linii. Na przykład, jeśli CNT są gęste i dobrze zorganizowane, materiał jest bardziej sztywny i może być przydatny do zastosowań elektrycznych i mechanicznych. Jeśli CNT są chaotyczne, ​​materiał wydaje się być bardziej miękki i posiada zupełnie różne własności.

„Naukowcy wciąż uczą się jak formować nanorurki węglowe,” powiedział Matt Maschmann, asystent profesora inżynierii mechanicznej i lotniczej w MU. „Kiedy wzrastają w stosunkowo gęstej populacji, siły mechaniczne łączą je w pionowo zorientowane zespoły zwane 'lasami’.  Pracujemy, aby zidentyfikować mechanizmy powstawania tzw.lasów , jak kontrolować ich powstawanie, a tym samym dyktować przyszłe zastosowania dla CNT. ”

Obecnie, większość  badań lasów CNT dotyczy ich zachowania, kiedy je skompresujemy lub analizą właściwości termicznych lub przewodności.

Doświadczenia przeprowadzone w laboratorium Maschmann pomoże naukowcom zrozumieć proces i ostatecznie pomóc kontrolować go, pozwalając inżynierom stworzyć lasy nanorurek o pożądanych właściwościach mechanicznych, termicznych i elektrycznych.

źródło tekstu : www.sciencedaily.com

źródłografiki: www.wikimedia.org

Podobne artykuły

Ze względu na swoją wielkość, nanorurki węglowe zostały zbadane pod kątem zdolności do dostarczania immunoterapii. Kształt CNT pozwala na stosunkowo łatwe wejście do komórek, przy jednoczesnym zachowaniu dużego stosunku...

Accessibility Tools