Polecane

IX Seminarium Spektrochemu – 16 listopada 2017 r, Hotel Szafran****, Czeladź, woj. śląskie

Już po raz dziewiąty odbędzie się konferencja technologiczna – Seminarium Spektrochemu. Jak co roku do Czeladzi zapraszamy technologów i laborantów przemysłu farb, lakierów i tynków. W tym roku tematyką przewodnią będzie szeroko rozumiana kompatybilność dyspersji polimerowych z innymi surowcami w układach farb architektonicznych, lakierów na drewno i tynków elewacyjnych dyspersyjnych.

Dyspersje polimerowe to najważniejszy składnik receptury, który jest jednocześnie bardzo wrażliwy i zróżnicowany u każdego dostawcy. Różne surfaktanty, skład monomerów, zróżnicowane parametry techniczne wynikające ze sposobu prowadzenia procesu syntezy,… to wszystko wymaga odpowiedniej wiedzy i uporządkowania dla świadomego wykorzystania dyspersji polimerów w produktach chemii budowlanej, aby były one stabilne, dobre jakościowo i optymalne pod kątem ekonomicznym.

Czy wiesz, że najprostszy odpieniacz czy dyspergator może zaburzyć układ surfaktantów w dyspersji polimerowej do tego stopnia, że powłoka farby czy tynku zwiększy swoją chłonność o kilkaset procent? Właśnie o takiej wiedzy będziemy mówić na IX Seminarium Spektrochemu. Tematyka tegorocznych prezentacji to m.in.:

  • dyspersje kopolimerów VAE (octan winylu/etylen) w farbach i tynkach nowoczesnej generacji,
  • znaczenie stężenia objętościowego pigmentów (PVC) w korelacji z krytycznym stężeniem objętościowym pigmentów (CPVC) i rozkładem wielkości cząstek dyspersji polimerowej (PSD),
  • wpływ składu dyspersji polimerowych i procesu prowadzenia syntezy na jej właściwości oraz właściwości produktów finalnych,
  • twardość wody i napięcie powierzchniowe vs. dyspersje polimerowe i środki powierzchniowo czynne w farbach i tynkach dyspersyjnych, 
  • kolaescenty i ich rzeczywisty wpływ na obniżanie temperatury tworzenia filmu oraz inne właściwości w czasie eksploatacji powłok wewnętrznych i wypraw elewacyjnych, 
  • dyspersje polimerowe samosieciujące w nowoczesnych produktach elewacyjnych

Oprócz tego prezentacje będą mieli Partnerzy IX Seminarium, m.in. Vinavil – producent dyspersji polimerowych z Włoch, Śląski Klaster Nano, a także Thor – producent nowoczesnych biocydów.

Rejestracja uczestnictwa w IX Seminarium Spektrochemu odbywa się poprzez serwis www.spektrochem24.pl. Znajduje się tam program oraz dodatkowe informacje organizacyjne.

Organizatorem IX Seminarium Spektrochemu jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM – www.spektrochem.pl

Podobne artykuły

16 listopada br. w hotelu Szafran w Czeladzi odbędzie się IX edycja corocznej konferencji technologiczno-surowcowej dla pracowników działów R&D sektora Paints & Coatings. Najbardziej zaawansowana merytorycznie wiedza na temat aplikacji...
Nowym członkiem Klastra został Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM. Jest to specjalistyczne laboratorium badawczo-technologiczne zajmujące się opracowywaniem technologii wytwarzania surowców do produkcji wyrobów malarskich (m.in. syntezami dyspersji...

Accessibility Tools