Jak zostać członkiem klastra

Członkiem Śląskiego Klastra Nano może zostać każda firma działająca w sektorze bezpośrednio lub pośrednio związany z szeroko rozumianą dziedziną nanotechnologii lub świadcząca usługi dla tego sektora.

Celem przystąpienia do Klastra prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:

Przed podpisaniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z Umową o utworzeniu Konsorcjum, Regulaminem Klastra oraz krótkim Przewodnikiem po Klastrze.

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres biura biuro@nanoslask.pl oraz listownie pod adres:
ul. Kopernika 14, 40-064 Katowice z dopiskiem „Śląski Klaster NANO”.

Członkowstwo w Klastrze wiąże się z również z opłatą rocznej składki członkowskiej w wysokości:
 • 600 zł dla małych i mikro przedsiębiorstw,
 • 1000 zł dla średnich przedsiębiorstw,
 • 1400 zł dla dużych przedsiębiorstw.
Zebrane składki pomogą w realizacji podstawowych celów Klastra:
 • stworzyć ofertę klastra promującą przedsiębiorstwa i instytucje członkowskie zarówno w regionie, jak i na rynku międzynarodowym,
 • kontynuować i rozwijać współpracę z zagranicznymi klastrami, firmami i jednostkami badawczymi,
 • będą wykorzystane do pokrycia kosztów administracyjnych związanych z utrzymaniem strony internetowej, biura oraz częściowo kosztów organizacji spotkań branżowych.
Każda firma, która opłaci składkę będzie miała zapewnione:
 • logo wraz z zamieszczoną informacją nt działalności na stronie Klastra
  możliwość prezentacji na spotkaniach branżowych,
 • promocję na targach i konferencjach organizowanych przez Fundację NANONET,
 • bezpłatny udział w spotkaniach klastra,
 • newsletter z informacjami o planowanych projektach, informacjach o współpracy.
Ponadto, możecie Państwo liczyć na dodatkowe działania i szkolenia, które zdobywamy w ramach funduszy unijnych.