Aktualności

Kolacja biznesowa oraz spotkanie B2B z Niemieckimi i Francuskimi firmami Nanotechnologicznymi

Biuro Enterprise Europe Network przy Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Fundacja NANONET, Uniwersytet Śląski oraz Miasto Katowice zaprasza firmy Śląskiego Klastra NANO do udziału w spotkaniach biznesowych organizowanych w związku z wizytą w Polsce misji gospodarczej niemieckich przedsiębiorstw z landu Hesji w dniu 19 listopada 2014 r.

W ramach pobytu misji w dniu 19.11.2014r. od godziny 17:00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się spotkanie naukowców Uniwersytetu Śląskiego oraz członków Śląskiego Klastra Nano z delegacją niemieckiego konsorcjum NANORA. NANORA to wyjątkowa sieć skupiająca podmioty publiczne, stowarzyszenia, klastry i jednostki naukowo-badawcze. Spotkanie, którego uczestnicy będą mieli szanse zwiedzić najlepsze laboratoria chorzowskiego Centrum, będzie także znakomitą okazją do wymiany doświadczeń a także nawiązania współpracy naukowo-badawczej pomiędzy uczestnikami. Gospodarzem spotkania będzie Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna, porf. dr. hab. Andrzej Burian – Dyrektor ŚMCEBI a także Koordynator Śląskiego Klastra NANO, Prezes Fundacji NANONET dr inż. Adam Szatkowski.

Profile firm wchodzących w skład misji gospodarczej*

*Informujemy, że lista uczestników misji może się zmienić.

Po spotkaniu w Chorzowie chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkie firmy na Kolację biznesową, która odbędzie się w Katowicach – w restauracji Hotelu Diament Plaza, ul. Dworcowa 9. Rozpoczęcie kolacji o godzinie 20:30 Kolacja będzie bezkosztowa dla wszystkich firm, które do nas dołączą.

W dniu 20.11 w godz. 8.00-11.00 zapraszamy wszystkich na spotkania B2B, które odbędą się w hotelu Diament Plaza w Katowicach przy ul. Dworcowej 9. Po spotkaniach biznesowych firmy niemieckie odwiedzą firmę PREVAC – członka Śląskiego Klastra Nano.

Do udziału w kolacji biznesowej jak i spotkaniach B2B serdecznie zapraszamy przedsiębiorstwa wdrażające lub wykorzystujące w swojej działalności nanotechnologie. Udział w spotkaniach będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktów handlowych, a także wymiany doświadczeń z niemieckimi partnerami.

W dniu 20.11.2014 udział w spotkaniu zapowiedział również Prezydent Miasta Katowice – Pan Piotr Uszok.

AGENDA SPOTKAŃ

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Zgłoszenia: Celem zapisania na spotkania prosimy o wypełnienie

FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie spotkania: Adam Szatkowski 883 777 709.

Accessibility Tools