Aktualności

Kolejny sukces firm Śląskiego Klastra NANO

Miło nam poinformować, iż kolejne firmy Klastra, poprzez liczne spotkania Klastra i bezpośrednie kontakty pozyskały dotacje na innowacyjne technologie z Programu Badań Stosowanych (PBS). Program Badań Stosowanych od 2012 roku wspiera naukowców i przedsiębiorców w zakresie badań naukowych ukierunkowanych na wykorzystanie ich wyników w praktyce. Celem programu jest także wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami zainteresowanymi zastosowaniem wyników badań w prowadzonej działalności gospodarczej.

Firmy i jednostki z Klastra : ALVO, CERTECH, Instytut Metali Nieżelaznych z Gliwic pozyskały ponad 2,5mln złotych na projekt „Opracowanie nowych funkcjonalnych, aktywnych biologicznie powłok przeznaczonych na elementy wyposażenia placówek medycznych„. Firma TK NANO wraz z partnerami pozyskała ponad 1,6mln pln na projekt : „Opracowanie receptur uszczelniaczy akrylowych i silikonowych o podwyższonej odporności na korozję mikrobiologiczną opartych o wodne i niewodne nanodyspersje srebra„. Firmom jak i jednostkom naukowym gratulujemy!

Zapraszamy na kolejne spotkania Klastra, gdzie rozpoczęte dyskusje mogą przerodzić się w równie wielkie sukcesy!

 

Accessibility Tools