Nanotechnologia

Kwantowy skok w wydajności nanocząstek

Nowe badania ujawniły kolejne tajemnice wydajności nanomateriałów, czyli materiałów o bardzo drobnych cząstekach, które poprawią przyszły rozwój czujników chemicznych stosowanych w przemyśle chemicznym i inżynierii.

W międzynarodowym badaniu Uniwersytetu w Melbourne i Narodowego Instytutu Standardów i Technologii w USA wykazano, że położone blisko siebie pary nanocząsteczek złota mogą działać jako „anteny optyczne”. Anteny te koncentrują świecące na nie światło tak by padały na drobne regiony znajdujące się w szczelinie między cząstkami nano. Badacz opracował nową technologię do wykrywania tych poziomów światła.

Naukowcy odkryli dokładną geometrię par nanocząstek, która maksymalizuje koncentracje światła rozwiązując gorące dyskusje obszaru fizyki kwantowej. Ta geometria określa teraz sprawności nanocząstek stosowanych jako czujniku chemicznego do wykrywania ilości substancji chemicznych w powietrzu i wodzie.

Główny badacz Ken Crozier, profesor fizyki i Elektroniki na Uniwersytecie w Melbourne powiedział: „Do tej pory były dwie konkurencyjne teorie określające wymogi szczeliny pomiędzy cząstkami by jak najlepiej skupić światło, ale teraz mamy technologię, aby to przetestować. ”

Główny autor dr Wenqi Zhu, z Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) w USA wykonał pracę pod nadzorem Croziera jako doktorant na Uniwersytecie Harvarda, i powiedział: „Znaleźliśmy ostateczny limit dla stężenia światła do tworzenia nanocząstek. ”

Profesor Crozier powiedział: „Ta praca jest ważna dla inżynierów i naukowców pracujących w branży nanomateriałów.”

źródło artykułu: www.phys.org

źródło grafiki: www.wikimedia.org

Podobne artykuły

Naukowcy z Rosji, Czech i Włoch przeprowadzili interdyscyplinarne prace badawcze związane z opracowaniem nowatorskiego podejścia do leczenia białaczki za pomocą nanomateriałów. Zespołem badawczym kierowała Kateryna Levada z Centrum Immunologii...

Accessibility Tools