Nanotechnologia

Leczenie raka wątroby za pomocą nanopęcherzyków beksarotenu i ablacji ultradźwiękowej

Opracowano nową metodę ukierunkowywanego aplikowania leków zwalczających raka wątroby. Polega ona na „potrójnym ataku” na nowotwór, łączącym chemioterapię, termoablację i hipertermię.

Beksaroten (Targretin) – lek używany w leczeniu chłoniaka skóry T-komórkowego – został zmodyfikowany do postaci samodzielnie formujących się nanopęcherzyków. Wypełnione prolekiem nanopęcherzyki mogą „eksplodować” wewnątrz komórek nowotworowych wątroby i uwalniać Targretin, aktywując go podczas procesu internalizacji komórkowej.

Prawdopodobieństwo niepożądanego uwolnienia leku jest minimalna ze względu na wysoce selektywny mechanizm aktywacji, który ma chronić zdrowe komórki. Zapewnić ma to połączenie hipertermii z beksarotenem w formie nanopęcherzyków i zastosowanie ultradźwięków. Nanopęcherzyki wprowadzane są do guza za pomocą specjalnie zaprojektowanego elastycznego cewnika ultradźwiękowego. Pod wpływem ablacji ultradźwiękowej pęcherzyki pękają uwalniając lek.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

W niedawno opublikowanym artykule w czasopiśmie Nanomedicine profesor fizyki UTA Wei Chen z zespołem współpracowników rozwinął ideę wykorzystania nanocząstek dwutlenku tytanu stymulowanych mikrofalami do zwalczania komórek nowotworowych bez uszkodzenia...
Ze względu na swoją wielkość, nanorurki węglowe zostały zbadane pod kątem zdolności do dostarczania immunoterapii. Kształt CNT pozwala na stosunkowo łatwe wejście do komórek, przy jednoczesnym zachowaniu dużego stosunku...

Accessibility Tools