Aktualności

Mecenas Fundacji NANONET firma Labsof i Labsoft Industrial Solutions zapraszają do Lublina na Ogólnopolskie Sympozjum: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce

Labsof i Labsoft Industrial Solutions zapraszają do Lublina na Ogólnopolskie Sympozjum: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe wpraktyce, podczas którego dr Michał Kużdżał wygłosi referat pt. SPEKTROMETRIA TXRF JAKO CZUŁA I DOKŁADNA METODA OZNACZANIA PIERWIASTKÓW

Termin wystąpienia: 29 czerwca, godz. 9.30, sala D105, wejście B

Spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej całkowitego odbicia (TXRF) znajduje szerokie zastosowanie w analityce chemicznej (próbki środowiskowe i biologiczne, żywność), laboratoriach kontroli jakości, w przemyśle petrochemicznym, i farmaceutycznym, liniach badawczych w synchrotronach, przy konserwacji zabytków i w kryminalistyce.

TXRF to wysoka czułość, łatwa i szybka preparatyka próbek i niskie koszty eksploatacji.

Próbkę ciekłą lub zawiesinę pipetuje się na dysk kwarcowy lub szafirowy i suszy, aby utworzyła bardzo cienką warstwę, a analizę ilościową wykonuje z użyciem wzorca wewnętrznego o znanym stężeniu.

Spektrometr TXRF –  S4 T-STAR z dwoma lampami rentgenowskimi firmy Bruker pozwala na wykonanie analiz wielopierwiastkowych z bardzo dobrą czułością rzędu mg/l (ppb) i może stanowić idealną alternatywę dla spektrometrów ICP-OES, nie wymagając przy tym ani mineralizacji próbki, ani stosowania kosztownych gazów.

Firma Labsoft oprócz spektrometrów TXRF, to również unikatowe rozwiązania zawarte w takich technikach jak:

  • Mikroskopia sił atomowych AFM
  • Skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa SEM/TEM
  • Kriomikroskopia elektronowa cryo-EM
  • Dyfraktometria rentgenowska XRD
  • wysokorozdzielcza mikroskopia fluorescencyjna

Sympozjum  Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości odbędzie się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w dniach 27-29.06.2023 w budynku Instytutu Informatyki, ul. Akademicka 9, I piętro, sala D105 (wejście do budynku od strony pl. M. Curie-Skłodowskiej 2


Więcej informacji: NPMS 2023 (umcs.lublin.pl) www.labsoft.pl
Bezpośrednio: dr Michał Kużdżał, tel. 885 666 646

Podobne artykuły

W 1971 roku dwaj Japończycy, Yoneda i Horiuchi, po raz pierwszy wykorzystali geometrię całkowitego wewnętrznego odbicia w technice fluorescencji rentgenowskiej (XRF). Znaczna poprawa czułości i możliwość badania próbek o małych objętościach (mikrolitry)...

Accessibility Tools