Członkowie Klastra

PolyStat

Polystat powstała jako spółka celowa Nanopure sp. z o.o. Głównym obszarem działalności jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowywania i wprowadzania na rynek nowych, organicznych nanomateriałów na bazie polianiliny o właściwościach przewodzących prąd elektryczny. Materiały te docelowo mają stanowić dodatki do innych wyrobów, rozszerzając tym samym możliwości ich zastosowań poprzez nadawanie im właściwości antyelektrostatycznych.

Głównym sektorem przemysłu, w którym mają znaleźć zastosowanie produkty Polystat jest przetwórstwo tworzyw sztucznych. Powszechnie stosowane tworzywa sztuczne wykazują zwykle bardzo wysoką rezystywność powierzchniową, co oznacza niezdolność do odprowadzania gromadzących się na ich powierzchni ładunków statycznych. Nierzadko jest to pożądane zjawisko i tworzywa sztuczne stosuje się jako materiały izolujące przepływ prądu. Istnieją jednak obszary zastosowania tworzyw sztucznych takie jak ciągle rozwijająca się elektromobilność, elektronika i wiele innych, gdzie konieczne jest zastosowanie materiałów o zdolności do rozładowywania powierzchniowych ładunków statycznych, zwanych ESD (ang. electrostatic discharge). Istnieje też konieczność wytwarzania specjalistycznych wyrobów w celu zapewnienia ochrony antystatycznej zgodniej z dyrektywą ATEX. W przypadku tworzyw sztucznych istnieje kilka grup materiałów nadających tworzywom właściwości ESD i są to głównie materiały węglowe. Materiały te mają jednak zasadniczą wadę, którą jest obniżenie wytrzymałości mechanicznej modyfikowanych nimi tworzyw. Odpowiedzią na ten problem i wyzwaniem, które postawiła sobie na cel Polystat sp. z o.o. jest zaproponowanie nowego i alternatywnego dodatku ESD do tworzyw. Planowane jest także rozwijanie produktów rozszerzając ich zastosowanie w powłokach lakierniczych. Wytworzone z organicznym nanomateriałem farby przewodzące będą mieć główne zastosowanie do ochrony antystatycznej, np. zbiorników z substancjami łatwopalnymi.

Accessibility Tools