Członkowie Klastra

ADJ Nanotechnology

Firma „ADJ Nanotechnology” Sp. z o.o. rozpocznie swoją działalność w pierwszym kwartale 2019 roku jako spin-off Politechniki Warszawskiej. Firma specjalizuje się w sprzedaży bioaktywnych proszków nanokompozytowych wytwarzanych w ramach produkcji własnej metodą zol-żel, mających zastosowanie, jako surowiec do wytwarzania materiałów a także środków do utrzymania higieny w pomieszczeniach użytkowych.

 

Na mocy umowy licencyjnej z Politechniką Warszawską (PW) firma posiada licencję na wykorzystanie praw własności dotyczących wytwarzania innowacyjnych nanoproduktów opracowanych przez PW typu cer-met oraz hybrydowych. Nowoczesne rozwiązania technologiczne obejmują elastyczność w doborze parametrów funkcjonalnych wytwarzanych nanomateriałów, które pozwalają na idealne dopasowanie nanoproduktu do oczekiwań klienta, a także elastyczność produkcji nanomateriałów o odmiennych właściwościach. Kluczowe są tu rozwiązania dotyczące przezbrajania i reorganizacji sprzętu produkcyjnego oraz reorganizacji pracy polegającej na możliwości produkcji krótkich serii asortymentowych, przy zachowaniu wysokiej wydajności godzinowej. Należy zauważyć, że wykorzystywana technologia 'one pot’ zol-żel umożliwia bardzo dużą elastyczność w doborze prekursorów (też substratów, surowców, prekursorów) do syntezy. Umożliwia to uzyskiwanie nanoproduktów o unikatowych cechach funkcjonalnych wynikających ze specyficznego składu chemicznego, nanohybrydowej strukturze i właściwościach bioaktywnych. Ilość prekursorów w syntezie zol-żel jest ograniczona jedynie wyobraźnią a także kosztami (a co za tym idzie ceną produktu finalnego). Tym samym, proces produkcji nanomateriałów w firmie ADJ Nanotechnology charakteryzuje wysoka innowacyjność. Przemawiają za tym: prosta koncepcja, elastyczność produkcji oraz praktycznie nieograniczona kombinacja możliwych składów chemicznych wytwarzanych nanoproduktów.

 

https://adjnanotechnology.pl/

Accessibility Tools