Członkowie Klastra

Centrum Transferu Ekotechnologii

Centrum Transferu Ekotechnologii jest przedsiębiorstwem, które od momentu powstania gromadzi wiedzę i środki służące świadczeniu usług doradczych w zakresie transferu technologii i wiedzy oraz rozpowszechniania badań naukowych. Jest to zgodne z misją, jaka obowiązuje w centrach transferu tj. obejmujące efektywne wspieranie wdrażania innowacji technologicznych, organizacyjnych i marketingowych w działalności przedsiębiorców oraz upowszechnianie i wspieranie proinnowacyjnych postaw wśród przedsiębiorców. Od 2010 roku zajmujemy się przede wszystkim zaawansowanym doradztwem w zakresie identyfikacji i wdrażania nowych technologii dla sektora MŚP. Naszą przewagą jest specjalizacja w kierunku rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, górnictwa, gospodarki odpadami i innych nauk przyrodniczych. Centrum Transferu Ekotechnologii w pierwszych latach istnienia firmy działania skupiały się przede wszystkim na wspieraniu innowacji w rozumieniu definicji tego pojęcia. Stąd między innymi podjęto zakończone sukcesem działania pozyskania środków finansowych od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w programie „Kreator Innowacyjności”. W grudniu 2012 roku podpisano umowę pomiędzy Spółką  Ministerstwem, a w efekcie uruchomiono w konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym w Krakowie projekt „Preinkubator Przedsiębiorczości i Technologii”.

CTE od 2017 roku ma status Instytucji Otoczenia Biznesu akredytowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

W 2020 firma podjęła działania zmierzające do jej zarejestrowania w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie  będzie świadczyć usługi w zakresie innowacji, oferować udział w szkoleniach oraz warsztatach oraz promować usługi dotyczące transferu technologii, wdrożenia innowacji procesowych i produktowych. W marcu 2021 roku CTE została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych, gdzie ciągle poszerza swoją ofertę.

Spółka aktywnie działa na rzecz promocji postaw proinnowacyjnych, przedsiębiorczych oraz nowe technologie. Działania te realizowane są poprzez udział w wydarzeniach np. konferencjach oraz organizowaniu warsztatów i szkoleń. Centrum Transferu Ekotechnologii aktywnie działa w zakresie współpracy z jednostkami naukowymi i jednostkami otoczenia biznesu. W ostatnich trzech latach nawiązano współprace miedzy innymi z Instytutem Ogrodnictwa – Państwowym Instytutem Badawczym w Skierniewicach.

Strona internetowa http://www.ctet.pl/

 

Accessibility Tools