Członkowie Klastra

ITB ,,Moratex”

Instytut Technologii Bezpieczeństwa ,,MORATEX” jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Przedmiotem działania jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w sferze wytwarzania sprzętu i indywidualnych środków służących ochronie zdrowia i życia ludzkiego oraz ich transfer do praktyki przemysłowej.

Ponad sześćdziesięciopięcioletni dorobek badawczy i wdrożeniowy, wysoko kwalifikowana kadra pracowników stanowią fundamentalną podstawę pozycji naukowej Instytutu. Dewizą Instytutu jest ciągła poprawa jakości realizowanych prac naukowo-badawczych, prowadzonych badań laboratoryjnych i certyfikacji wyrobów. W związku z tym poszukuje się wciąż nowych rozwiązań techniczno – technologicznych w dziedziny inżynierii materiałowej, chemii oraz prężnie rozwijającej się w ostatnich latach nanotechnologii. Podążając za światowymi trendami pragniemy wdrażać w polskich firmach innowacyjne technologie, co ma znaczący wpływ na rozwój rodzimych przedsiębiorstw, a co za tym idzie na rozwój polskiej gospodarki.