Członkowie Klastra

Instytut Technologii Bezpieczeństwa “MORATEX”

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedmiotem działania jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w sferze wytwarzania sprzętu i indywidualnych środków służących ochronie zdrowia i życia ludzkiego, a także ich transfer do praktyki przemysłowej.

Ponad sześćdziesięciopięcioletni dorobek badawczy i wdrożeniowy oraz wysoko wykwalifikowana kadra pracowników stanowią fundamenty pozycji naukowej Instytutu. Ich dewizą jest natomiast ciągły rozwój i poprawa jakości realizowanych prac naukowo-badawczych, prowadzonych badań laboratoryjnych, jak również certyfikacji wyrobów. W związku z tym MORATEX poszukuje wciąż nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w dziedzinach inżynierii materiałowej, chemii oraz prężnie rozwijającej się w ostatnich latach nanotechnologii. Obserwując światowe trendy pragną w pierwszej kolejności wdrażać własne innowacyjne technologie w polskich firmach, co ma znaczący wpływ na konkurencyjność rodzimych przedsiębiorstw, a co za tym idzie – na rozwój krajowej gospodarki.

www.moratex.eu