Członkowie Klastra

Labsoft

Firma Labsoft jest wieloletnim, uznanym dostawcą urządzeń badawczych, aparatury pomiarowej i technologicznej renomowanych producentów. Oferowane urządzenia znajdują zastosowanie w ogólnie pojętej nanotechnologii, inżynierii materiałowej, naukach fizycznych, chemicznych, biologicznych i medycznych. Firma posiada bazę ponad 600 zainstalowanych przyrządów badawczych, w tym o bardzo wysokim poziomie złożoności oraz szereg referencji ze zrealizowanych dostaw świadczących o ich kompetencjach i doświadczeniu.

Labsoft specjalizuje się w najbardziej zaawansowanych urządzeniach tj. mikroskopy elektronowe (SEM, FIB, TEM), mikroskopy sił atomowych (AFM), nano-twardościomierze, dyfraktometry rentgenowskie (XRD), spektrometry fluorescencji rentgenowskiej (XRF), reaktory do osadzania warstw (MBE, CVD, ALD) oraz trawienia jonowego orz wiele innych urządzeń.

http://www.labsoft.pl

Accessibility Tools