Członkowie Klastra

Nanores

Nanores – venture builder dla innowatorów

Nanores to venture builder dla innowatorów z najnowocześniejszym, niezależnym laboratorium nanotechnologicznym w Polsce. Wspiera rozwój naukowców i zapewnia osiągnięcie sukcesu. Wspólnie z pomysłodawcami tworzy start-upy odpowiadające na technologiczne wyzwania przemysłu.

Głównymi domenami technologicznymi venture buildera są: polepszanie długości i jakości życia ludzkiego, zwiększanie potencjału półprzewodnikowego Europy, eksploracja świata pozaziemskiego, zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego ludzkości, optymalizacja procesów pod kątem uciążliwości dla środowiska, nowe wartości społeczne.

Stworzony został model venture buildingu, zmieniający obecne podejście do budowania start-upów. Nanores oferuje ekosystem maksymalizujący potencjał innowatorów, poprzez włączenie w społeczność, zapewniając ciągłą wymianę wiedzy oraz doświadczenia branżowego.

W ramach spółki funkcjonuje laboratorium nanotechnologiczne Nanores Lab. Oferuje najwyższą jakość nowoczesnych badań nanotechnologicznych dla przemysłu, ośrodków naukowych i start-upów technologicznych. Posiada wykwalifikowaną kadrę naukowców oraz inżynierów. Laboratorium cechuje indywidualne podejście do każdego projektu, najwyższa jakość wykonywanych analiz i szybkość realizacji badań. Kluczowe aplikacje to: badania właściwości i struktury materiałów, badania cienkich warstw, badania baterii litowo-jonowych, badania półprzewodników, kontrola jakości, analiza defektów, prototypowanie, produkcja mikro i nanokomponentów.

Więcej informacji na stronie: nanores.pl

Accessibility Tools