Członkowie Klastra

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

NCPS SOLARIS jest narodowym centrum naukowym zapewniającym otwarty dostęp do infrastruktury badawczej. Jako unikalne w obszarze Europy Centralnej źródło promieniowania synchrotronowego otwiera nowe perspektywy w wielu obszarach badań podstawowych i stosowanych, oferując szerokie spektrum nowoczesnych technik badawczych. NCPS SOLARIS jest platformą rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej oraz pełni funkcję inkubatora nowych technologii.

NCPS SOLARIS, współpracując z krajowym i międzynarodowym środowiskiem naukowym, projektuje, tworzy i udostępnia stanowiska do prowadzenia badań z wykorzystaniem unikalnych metod doświadczalnych bazujących na właściwościach promieniowania synchrotronowego. Infrastruktura Centrum służy badaniom podstawowym i materiałowym między innymi w obszarach: kataliza, inżynieria biomedyczna, nanomateriały, farmakologia czy geologia. Umożliwia poszukiwanie nowych źródeł energii oraz rozwiązań dla elektroniki przyszłości.

NCPS SOLARIS stymuluje współpracę polskich naukowców z przemysłem w znajdowaniu nowych rozwiązań technicznych o potencjale komercyjnym oraz jest ważnym w skali kraju ośrodkiem promocji nauk ścisłych.

https://synchrotron.uj.edu.pl/

Accessibility Tools