Członkowie Klastra

Prevac

PREVAC jest wiodącym na świecie producentem aparatury naukowo-badawczej przeznaczonej do prowadzenia badań i eksperymentów w warunkach wysokiej i ultra wysokiej próżni. Natomiast proponowane przez PREVAC rozwiązania konstrukcyjne należą do najbardziej zaawansowanych w dziedzinie nanotechnologii. Logo firmy, rozpoznawalne niemalże na całym świecie, utożsamiane jest od wielu lat z innowacyjnością, precyzją wykonania i najwyższą jakością działania.

Działalność PREVAC, od momentu powstania w 1996 roku, oparta jest na przekonaniu, iż tylko najlepsi w swojej specjalności mogą kształtować standardy i wyznaczać nowe kierunki działania. Produkty firmy, bazujące na własnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, a także wytwarzane w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym, stanowią wyposażenie wielu renomowanych uniwersytetów, instytutów naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych na całym świecie oferując swoim użytkownikom możliwość pracy z wykorzystaniem wielu technik pomiarowych, w tym m.in. ARPES, XPS, HP XPS, MBE itp.

PREVAC oferuje również niemalże nieograniczone możliwości rozbudowy zarówno własnych aparatur, jak również systemów próżniowych innych producentów, poprzez zapewnienie dostępności szerokiej gamy wysokiej jakości komponentów i oprzyrządowania, jak również świadczenie kompleksowych usług rozszerzenia funkcjonalności sprzętu klienta o kolejne techniki badawcze.

www.prevac.pl

Accessibility Tools