Członkowie Klastra

Progresja

Progresja Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2007 roku, a jej aktywność od samego początku z powodzeniem koncentruje się zarówno na rynkach krajowych, jak i zagranicznych. Główne obszary aktywności firmy obejmują branżę metalurgiczną i energetyczną, ze szczególnym ukierunkowaniem na przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii i ochroną środowiska. Progresja dostarcza przede wszystkim konstrukcje stalowe, części maszyn oraz – w oparciu o rozwijane usługi projektowe ― rozwiązania technologiczne wraz z ich kompleksową realizacją. Co ważne, specjalistyczne usługi inżynierskie świadczone przez spółkę obok projektowania, obejmują także usługi w zakresie nadzoru nad wykonawstwem złożonych konstrukcji stalowych i urządzeń, wraz z nadzorem całego cyklu produkcyjnego, kontrolą postępu robót i ich jakości.

www.progresja.co

Accessibility Tools