Członkowie Klastra

Recynk Sp. z o.o.

Firma RECYNK powstała w 2005 roku. Początkowo głównym filarem działalności był handel odpadami cynkonośnymi oraz przetop odpadów cynkonośnych do postaci cynku wsadowego. Jednak, ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku oraz w odpowiedzi na potrzeby Klientów, w 2012 roku Dział Przetopów został zamknięty i zastąpił go Dział Chemiczny.

Jego głównym celem było stworzenie innowacyjnej technologii pozwalającej na bezpieczną i efektywną produkcję tlenku cynku, chlorku cynku oraz topnika cynkowo-amonowego.

Grupa nano proszków miedzi RCu powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na nano materiały stosowane w wielu gałęziach przemysłu.

Produkty RCu oferują odbiorcom dodatkowe właściwości dzięki cząsteczkom na poziomie nano.

Strona www: https://recynk.pl/