Członkowie Klastra

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny powstał w wyniku połączenia dwóch krakowskich instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Odlewnictwa z Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Łukasiewicz – KIT specjalizuje się w technologiach kształtowania materiałów, począwszy od technologii odlewania stopów żelaza, kobaltu, niklu i metali nieżelaznych, przez technologie przyrostowe, w tym SLS, SLM (druk 3D z proszków metali i ich stopów), po spiekanie metodą SPS i HP-HT, technologie obróbki skrawaniem, ściernej i erozyjnej. Posiadamy bogate doświadczenia w dziedzinie inżynierii materiałowej (m.in. wytwarzanie i obróbka materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych do zastosowań specjalnych), metrologii technicznej, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Realizujemy projekty krajowe i europejskie.

Oferujemy m.in. prototypowe narzędzia i urządzenia do realizacji technologii ubytkowego kształtowania wyrobów; maszyny i urządzenia pomiarowe, w tym do pomiarów struktury geometrycznej powierzchni; urządzenia z zakresu montażu i automatyzacji procesów wytwarzania, głównie dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego; ponadto usługi w zakresie certyfikacji i oceny zgodności wyrobów z dyrektywami UE. Posiadamy nowoczesne programy do komputerowej symulacji procesów odlewniczych i zaawansowane urządzenia do szybkiego prototypowania, topienia stopów metali i małoseryjnej produkcji elementów odlewanych ze stopów Al, Mg, Zn, Sn, Cu, Ni, Fe, Co, Ti, z kompozytów metalowo-ceramicznych, materiałów gradientowych, wysokoporowatych metali i stopów. Stosujemy technologie odlewnicze, takie jak tradycyjne odlewanie w formach piaskowych, metalowych i gipsowych, odlewanie precyzyjne oraz odlewanie pod wysokim ciśnieniem. Oferujemy badania korozyjne materiałów stosowanych w podwyższonych temperaturach. Rozwiązujemy trudne problemy technologiczne, zwłaszcza w zakresie technologii wytwarzania materiałów do zastosowań specjalnych, obróbki materiałów trudno obrabialnych, korozji, powłok, obróbki powierzchniowej czy recyklingu cieczy obróbkowych. Prowadzimy także działalność wydawniczą i szkoleniową.

https://kit.lukasiewicz.gov.pl

Accessibility Tools