Członkowie Klastra

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach jest instytutem sieci, specjalizującym się w informatyce stosowanej, informatyce technicznej oraz technologiach informacyjnych.

Instytut zajmuje się m.in. szeroko rozumianym cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją, analizą danych (systemami wspomagania decyzji), IoT (Przemysł 4.0, Smart Cities), cyfrowymi usługami publicznymi oraz badaniami laboratoryjnymi.

Jednostka realizuje zadania mające wpływ na informatyzację i bezpieczeństwo informatyczne kraju. Uczestniczy m.in. w tworzeniu Krajowego schematu oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodnego z CommonCriteria. Współrealizuje także projekt przewidujący uruchomienie Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego.

Mocne związki z przemysłem, szczególnie wydobywczo-energetycznym, pozwoliły na zbudowanie silnego potencjału dysponującego doświadczeniem, wiedzą, zapleczem wdrożeniowym, a także posiadającego infrastrukturę laboratoryjną w zakresie badań urządzeń, systemów, maszyn.

Laboratoria akredytowane w Centrum CBC:
• Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej
• Laboratorium Badań Kabli i Badań Środowiskowych
• Laboratorium Badań Maszyn i Urządzeń Elektrycznych
• Laboratorium Badań Urządzeń Gazometrycznych
• Laboratorium Wzorcujące
• Laboratorium ITSEF
www.emag.lukasiewicz.gov.pl

Accessibility Tools