Członkowie Klastra

Smart Nanotechnologies

Smart Nanotechnologies Sp. z o.o. powstała z inicjatywy ALWERNIA SA oraz osób fizycznych. Przedmiotem działalności firmy są prace badawczo rozwojowe, których celem jest opracowywanie, wytwarzanie i dystrybucja innowacyjnych komponentów chemicznych. Autorskie produkty Smart Nanotechnologies takie jak nanoproszki, nanokoloidy czy nanokompozyty, kierowane są do szerokiego grona przedsiębiorców, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na uzyskanie nowych, pożądanych cech dla swoich produktów.

http://www.smartnanotechnologies.com.pl/

Accessibility Tools