Aktualności

NANO na Śląsku sięga po pierwsze środki unijne

kapital ludzki logoPodniesienie konkurencyjności Śląskiego Klastra NANO poprzez wzmocnienie firm działających w jego obrębie – to główny cel planowanych szkoleń dla przedstawicieli firm tworzących klaster. Dofinasowanie na ten cel klaster otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. – Z przeprowadzonej wśród naszych członków ankiety wynika, że większość z nich boryka się ze specyficznymi problemami w zarządzaniu, dlatego pozyskane  środki powinny to zmienić – podkreśla jeden z twórców klastra Adam Szatkowski, prezes Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii.

Projekt pt. Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO” ma pośrednio wpłynąć na podwyższenie konkurencyjności i innowacyjności, a tym samym dochodowości podmiotów gospodarczych należących do Śląskiego Klastra NANO. – Klaster powstał po to, by pomagać firmom nanotechnologicznym w prowadzonej przez nich działalności. Musimy pamiętać, że większość z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa, których nie stać na wiele działań
– przypomina prezes Szatkowski.

W ramach projektu zdobytego dla Klastra przez Uniwersytet Śląski dla firm wchodzących w skład Śląskiego Klastra NANO przewidziano 5 bloków szkoleniowych. Pierwszy poświęcony jest ochronie i wycenie kapitału intelektualnego w sektorze nano, a kolejne: finansowaniu projektów nanotechnologicznych, sposobom komercjalizacji nanotechnologii oraz  sprzedaży i brokeringowi nanotechnologii. Uczestnicy szkoleń zaliczą także kurs języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem technicznych i biznesowych zwrotów. – Profil i zakres szkolenia jest zbieżny z oczekiwaniami naszych członków. W przeprowadzonej ankiecie wszyscy wskazali na konieczność uzupełnienia swojej wiedzy w ww. zagadnieniach – podkreśla prezes Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET.

Nanotechnologia, obok biometryki, energetyki słonecznej i biotechnologii, jest obecnie najszybciej rozwijającą się dziedziną nauki, określaną przez Komisję Europejską, jako kluczową technologię XXI wieku. Światowy rynek produktów stricte NANO, według danych agencji NANOTEC, ma obecnie wartość kilku miliardów USD. Jednak rynek produktów, w których ma zastosowanie / farmacja, diagnostyka, środki spożywcze, ochrona środowiska, woda, energia, elektronika itp./, ma wielokrotnie większą wartość. Obecnie w Europie działa ponad 1,5 tys. firm NANO. Najwięcej z nich, około 400, działa na terenie zachodniego sąsiada Polski. Niemieckie firmy mają na swoim koncie ponad 3,7 tys. zgłoszonych patentów.

W Polsce działa zaledwie kilkadziesiąt firm. Większość z nich należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Aż 25 procent z nich zatrudnia mniej niż 10 pracowników. Jak na razie firmy te nie są aktywne w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwijanie własnej działalności. W 2011 roku z 536 grantów przyznanych przez Unię Europejską w dziedzinie NANO na łączną kwotę 800 mln euro,  do Polski trafił zaledwie jeden.

Utworzony w marcu br. Śląski Klaster NANO skupia aktualnie 39 firm i instytucji naukowych  z terenu całej Polski. Misją Śląskiego Klastra NANO jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu przyszłego wymiaru gospodarczego i innowacyjnego Śląska. To dlatego jednym z głównych celów Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego. Zadanie to Śląski Klaster NANO zamierza realizować m.in. poprzez inicjowanie współpracy z organami władzy i administracji publicznej na rzecz przyjęcia nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych i finansowych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii. Członkowie klastra zamierzają również budować w świadomości społecznej wizerunku Śląska, jako regionu stawiającego na rozwój nanonauk i nanogospodarki.

Na realizację szkoleń dla członków Klastra w ramach projektu „Podniesienie konkurencyjności Śląskiego Klastra NANO poprzez wzmocnienie firm działających w jego obrębie”, Uniwersytet Śląski otrzymał ponad 170 tys. złotych. Środki te w 100 procentach pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który zakłada m.in. wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

 

KM

Accessibility Tools