Nanotechnologia

Nano-terminatorzy z płynnego metalu niszczą nowotwory

Opracowano nową metodę leczenia raka wykorzystującą specjalne nanokropelki z ciekłego metalu, które mogą przenosić leki i uwalniać je w komórkach nowotworowych.

„Nano-terminatorzy” są tworzeni przez wprowadzenie dwóch różnych typów polimerowych ligandów do ciekłego stopu galu i indu. Pod wpływem fal ultradźwiękowych tworzą się nanokropelki o średnicy około 100 nm.

Podczas odrywania się kropelek od masy ciekłego metalu, ligandy znajdujące się w roztworze przyczepiają się do ich powierzchni. Ponadto metal znajdujący się na powierzchni kropelek jest utleniany, tworząc powłokę, która nie dopuszcza do ponownego stopienia się nanokropelek z płynnym metalem.

Dwa różne typy ligandów determinują właściwości nanokrepelek. Pierwszy z ligandów łączy się z lekiem antynowotworowym, doksorubicyną, a drugi ma łączyć się z receptorami komórek rakowych. W ten sposób „nano-terminatorzy” mogą odnaleźć komórki nowotworowe, połączyć się z nimi i wniknąć do ich wnętrza, gdzie pod wpływem kwaśnego środowiska następuje rozpad powłoki i uwolnienie leku. Oznacza to, że doksorubicyna dostarczana jest tylko do komórek rakowych, co ogranicza skutki uboczne dla zdrowych tkanek i zwiększa skuteczność leku.

Nanokropelki, których powłoka nie jest utleniana, łączą się w większe krople płynnego metalu i mogą być wykorzystywane w diagnostyce do wykrywania nowotworów.

Na podstawie testów naukowcy stwierdzili, że ciekły metal ulega całkowitej biodegradacji w ciągu kilku dni bez zauważalnych „toksycznych” skutków ubocznych.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Accessibility Tools