Nanoday– dzień z nanotechnologią i zaawansowanymi materiałami

Głównym celem NanoDay jest promowanie nauki poprzez prezentację osiągnięć naukowych, badań i prac rozwojowych z obszaru nanotechnologii i zaawansowanych materiałów wśród uczniów szkół podstawowych.  

 W ramach projektu uczniowie zdobywają kompetencje kluczowe dla ich rozwoju intelektualnego i zawodowego oraz rozwijają umiejętności w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz pracy zespołowej. Działania te podejmowane są na rzecz edukacji STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). 

Dzięki wykładom, prezentacjom, warsztatom oraz interaktywnym wystawom, uczniowie mogą eksplorować świat nanonauki i nanotechnologii w dostępny i przyjemny sposób. 

 

Okres realizacji: 01.07.2023 – 31.12.2024 

Wartość dotacji: 135 500 zł 

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II” 

 

Accessibility Tools