NanoDay

Przedsięwzięcie pn. „NanoDay – Dzień z nanonauką i nanotechnologią” jest działaniem w ramach III Misji Uniwersytetu dofinansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Fundacja Wspierania Nanonauki i Nanotechnologii NANONET we współpracy z Instytutem Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki i Astronomii  Uniwersytetu Wrocławskiego  od września 2019 do lutego 2021 roku realizuje Projekt POWR.03.01.00-00T154/18 „NanoDay – dzień z nanonauką i nanotechnologią” , który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa m. in. poprzez prowadzenie na terenie wybranych szkół 6 godzinnego bloku tematycznych zajęć edukacyjnych poświęconych problematyce nanonauki i nanotechnologii. Na blok ten złożą się następujące formy aktywności o charakterze edukacyjnym:

  • wykład wprowadzający,
  • warsztaty w mobilnej pracowni NanoLab,
  • wystawa obrazów nanoświata NanoArt.

W ramach działań projektowych pracownicy Uniwersytetu i Fundacji odwiedzą 6 szkół podstawowych oraz 4 szkoły ponadpodstawowe oraz przeprowadzą konkurs Uczniowskich Projektów Badawczych. W toku działań powstaną także programy wykładów, zajęć warsztatowych oraz wystawy.

Accessibility Tools