Aktualności

“NanoGirls” cykl rozmów z nanotechnolożkami. Rozmowa z dr inż. Sylwią Czarnocką-Śniadałą, Koordynatorem Projektów R&D w NanoSanguis S.A.

Postęp nanotechnologii w Polsce jest rezultatem aktywnego udziału kobiet, co potwierdzają wywiady z uczestniczkami cyklu NanoGirls. Zapraszamy dziś do rozmowy z dr inż. Sylwią Czarnocką-Śniadałą, Koordynatorem Projektów R&D w NanoSanguis S.A.

 


Co Cię skłoniło do zainteresowania się nanotechnologią?

Nanotechnologia trochę mimowolnie zdominowała moje życie zawodowe, nie ze świadomego wyboru, ale jako wyzwanie postawione mi przez pracodawcę. Jako chemik organik, realizowałam wiele różnych projektów dotyczących wieloetapowych syntez w skali kilku mikrogramów, ale pomimo tego świat nano, często określany jako milion razy mniejszy niż główka szpilki, był trochę niewyobrażalny. Konieczność realizowania zadań z nanotechnologii była więc dla mnie wejściem w obszar dalszej nauki, nowych technik laboratoryjnych i analitycznych. Im więcej czytałam i robiłam, tym więcej nanotechnologia skupiała mojej uwagi i entuzjazmu. I tak już pozostało.

Czy mogłabyś podzielić się swoimi doświadczeniami i etapami rozwoju w karierze nanotechnologicznej? Nad czym aktualnie pracujesz?

Aktualnie pracuję na stanowisku Koordynator Projektów R&D w firmie NanoSanguis S.A., ale zaczynałam tam pracę jako Chemik Organik. Pierwsze zadania postawione przede mną dotyczyły opracowania efektywnej drogi syntezy związku, który pełnił funkcję substancji powierzchniowo czynnej w procesie wytwarzania stabilnej nanoemulsji do zastosowań medycznych. Sam etap projektowania i analizowania właściwości otrzymywanych związków wchodził mocno w zagadnienia nanotechnologiczne. Wymagało to ciągłej pracy z literaturą naukową i najnowszymi publikacjami oraz krytycznego podejścia do wyników, a później przygotowania patentu i publikacji.
Z upływem czasu pojawiały się nowe koncepcje badawcze, pomysły potwierdzone pilotażowymi eksperymentami i koncepcje nowych projektów. Z sukcesem uczestniczyłam w przygotowaniu wniosków grantowych w konkursach EuroNanoMed III, w których po otrzymaniu dofinansowania pełniłam rolę kierownika projektów.
Aktualnie uczestniczę w projektach na wszystkich etapach ich realizacji, zaczynając od opracowania i modyfikowania koncepcji badawczej, przez przygotowanie wniosków grantowych, monitorowanie postępu prac badawczych oraz przygotowanie dokumentacji i sprawozdań. Odpowiadam za współpracę z konsorcjantami i instytucjami finansującymi.

Opowiedz, jakie umiejętności lub kwalifikacje okazały się kluczowe do Twojego zaangażowania się w dziedzinę nanotechnologii.

W moim przypadku kluczowa okazała się otwartość, chęć dalszej nauki i odwaga w podejmowaniu wyzwań. Niektórzy myśląc o zmianie pracodawcy szukają tylko w sektorach, w których mają już doświadczenie i konkretne sukcesy. Brak tej gotowości do wyjścia ze strefy komfortu, minimalizuje ryzyko, ale też bardzo zawęża możliwości.
Generalnie praca badawcza w dziedzinie nanotechnologii  i nie tylko, potrzebuje ludzi myślących nieszablonowo, pomysłowych, a jednoczenie zdeterminowanych do osiągnięcia zamierzonych celów. Potrzebna też jest ugruntowana wiedza akademicka i sprawność manualna do pracy w laboratorium, bo zwykle tam stawiamy pierwsze kroki badawcze.

Opisz, czym zajmuje się organizacja, w której pracujesz i jaki jest wpływ nanotechnologii na jej działalność.

Działalność firmy NanoSanguis S.A. oparta jest na innowacjach nanotechnologicznych. Dwa główne kierunki badań to rozwój urządzenia i płynu do perfuzji organów ex vivo oraz syntetyczny substytut krwi. Sedno obydwu rozwiązań dotyczy otrzymania nanoemulsji o określonym rozmiarze nanocząsteczek, dobrej stabilności i jednoczesnym zachowaniu pożądanej funkcjonalności. Oba tematy były rozwijane w ramach projektów dofinansowywanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
Pozostałe projekty realizowane przez firmę dotyczą opracowania nanosystemów dostarczających leki przez barierę krew mózg, która jest najbardziej selektywna barierą w organizmie człowieka oraz modyfikowania nanoporowatych membran. Projekty te są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu EURONANOMED III i realizujemy je w konsorcjach międzynarodowych.
Warto dodać, że firma NanoSanguis S.A. jest częścią holdingu NanoGroup S.A., w którym dodatkowo prowadzone są projekty dotyczące celowanych terapii onkologicznych.

Z jakich osiągnięć w pracy naukowej lub zawodowej jesteś najbardziej dumna? 

Moim najważniejszym celem zawodowym jest wykonywać pracę, która może pomóc ludziom lub zdziałać coś dobrego dla innych. Opracowując produkty medyczne, które z założenia mają zwiększyć dostępność organów do transplantacji, poprawić bio-dystrybucję leków lub zmniejszyć skutki uboczne terapii, jestem z tego ogromnie dumna.   Oczywiście jesteśmy jeszcze na różnych etapach badawczych i brakuje skutecznych produktów/rozwiązań wprowadzonych na rynek, ale jest to coś do czego dążę i co mnie nieustannie motywuje.

Jakich, według Ciebie, istotnych zmian i postępów możemy się spodziewać w nanotechnologii w nadchodzących latach?

Nanotechnologia jest obecnie wykorzystywana w wielu dziedzinach życia, ale tą, w której sukcesy są widoczne już teraz, a należy spodziewać się jeszcze więcej, jest medycyna. Progres, który już teraz obserwujemy w terapiach celowanych daje możliwość zwiększenia dawki substancji leczniczej przy jednoczesnym zmniejszeniu skutków ubocznych leczenia.  A przed nami takie cuda jak nanoboty medyczne niszczące komórki nowotworowe lub kontrolujące i monitorujące organizmy. Potencjał, który drzemie w tych rozwiązaniach może uratować wielu pacjentów.

Jaką radę dałabyś młodym kobietom, które rozważają karierę w nanotechnologii?

Najważniejsze jest przygotowanie akademickie i weryfikacja umiejętności w laboratorium. Cenne będą więc praktyki, staże i inne formy aktywnej pracy w różnych zespołach badawczych. Dodam, że tej pracy laboratoryjnej i konieczności pogodzenia jej z rozwojem życia rodzinnego, kobiety mogą się najbardziej obawiać. Z własnego doświadczenia mogę potwierdzić, że jest to możliwe przy zachowaniu work-life balance.
Chciałabym też podkreślić, że nanotechnologia jest dziedziną atrakcyjną do badań, bo jest dość młoda i wiele jej aspektów jeszcze nieodkrytych i niezdefiniowanych czeka na młodych naukowców.

Czy chciałabyś podzielić się ewentualnymi dodatkowymi przemyśleniami lub komentarzami, które warto uwzględnić?

Zaproszenie do wywiadu jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Serdecznie za nie dziękuję!

Accessibility Tools