Aktualności

“NanoGirls” cykl rozmów z nanotechnolożkami. Rozmowa z Dr Mirosławą Panasiuk z firmy NaNoExpo

Wykorzystanie doświadczenia w pracy naukowca w prowadzeniu własnej firmy stanowi przepis na sukces dzisiejszej bohaterki cyklu NanoGirls. Dr Mirosława Panasiuk aktualnie rozwija start-up biotechnologiczny świadczący usługi badawczo-rozwojowe i rozwiązania w zakresie bioinżynierii nanostruktur biologicznych dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta (np. ekspozycja wybranych epitopów/peptydów na powierzchni nanostruktur, chimerycznych cząstek wirusopodobnych (VLP) jak również nanostruktury biologiczne zdolne do przenoszenia materiału genetycznego).  

Kiedy po raz pierwszy zainteresowała Cię nanotechnologia? 

Moje pierwsze zetknięcie z nanotechnologią, a konkretnie bionanotechnologią wykorzystującą cząsteczki wirusopodobne (virus like particles, VLP) nastąpiło jeszcze na studiach. Jako naukowiec od lat miałam do czynienia z wirusami i nanostrukturami biologicznymi. Pod koniec studiów doktoranckich dołączyłam do zespołu wykonującego projekt zajmujący wykorzystaniem cząsteczek wirusopodobnych do produkcji szczepionek nowej generacji. Z tego projektu rozwinęła się wieloletnia współpraca, która zaowocowała otworzeniem spin-offu którego działalność opiera się na wykorzystaniu nanostruktur biologicznych i chemicznych w różnych zastosowaniach z dziedziny wirusologii, biotechnologii, chemii i materiałoznawstwa. 

Nad czym aktualnie pracujesz? Jak istotny jest cel tych badań dla rozwoju nauki lub społeczeństwa? 

Moja praca jest wysoce interdyscyplinarna poprzez połączenie badań podstawowych z zakresu nanotechnologii i biotechnologii z biznesem. Obecnie zajmuję się pracami nad wykorzystaniem nanostruktur biologicznych do rozwoju różnych technologicznych rozwiązań z zakresu inżynierii materiałowej, weterynarii, medycyny a nawet rolnictwa.  

Czy mogłabyś podzielić się wspomnieniem momentu największej osobistej satysfakcji podczas prowadzenia badań? Z jakiego sukcesu jesteś najbardziej dumna? 

Jedną z moich największych osobistych satysfakcji podczas prowadzenia badań było pomyślne zakończenie projektu, od którego zaczęła się moja przygoda z bionanotechnologią. Projekt NCBiR Lider, w czasie którego badane były możliwości użycia biologicznych nanostruktur do opracowania preparatów szczepionkowych nowej generacji zaowocował wieloma artykułami o wysokim IF, patentami oraz prężnie rozwijającą się spółką spin-off Uniwersytetu Gdańskiego. Zdobyta w toku badań wiedza i doświadczenie pozwalają na kontynuację badań naukowych oraz rozpoczęcie wielu nowych pomysłów, projektów i współpracy z naukowcami z całego świata. 

Powiedz czym na co dzień zajmuje się organizacja, w której pracujesz. Czy nanotechnologia ma znaczący wpływ na rozwój tej organizacji? 

Głównym celem NanoExpo jest rozwój bionanotechnologii poprzez zastosowanie nanostruktur biologicznych do rozwoju materiałów szczepionkowych, opracowywanie nowych rozwiązań w tematyce nanonośników (eng. Nanocarriers) do dostarczania terapeutyków, opracowywanie wielofunkcyjnych biomateriałów, wspomaganie najnowocześniejszych rozwiązań urządzeń czujnikowych dla przyszłej generacji diagnostyki oraz opracowanie nanocząstek do wychwytywania metali ciężkich mający zastosowanie w nanomateriałach do oczyszczania wód.  

Obecnym obszarem zainteresowań naukowych NanoExpo jest bioinformatyka, nowa dziedzina biotechnologii, która łączy badania biologiczne, biologię molekularną i chemioinformatykę z informatyką, matematyką i statystyką. NanoExpo świadczy usługi interakcji białek przy użyciu unikalnego algorytmu opartego na sztucznej inteligencji, który wykrywa interakcje receptor-ligand z najwyższym powinowactwem, dopasowaniem przestrzennym i kosztem energii, co wspiera projektowanie i rozwój molekularnych testów diagnostycznych. 

Jaką radę dałabyś młodym kobietom rozważającym karierę w nanotechnologii? 

Rosnąca liczba ekscytujących projektów nanonaukowych i nanotechnologicznych jest prowadzonych przez kobiety-naukowców. Są to badania z różnych dziedzin nauki historycznie dominowanych przez mężczyzn jak technologie chemiczne, inżynieria materiałowa czy medyczne badania naukowe.  

Moją radą dla młodych kobiet wkraczających w świat nanotechnologii jest, żeby się nie poddawały. Jeżeli istnieje klucz do sukcesu, to jest nim wytrwałość. Jeśli spróbujesz, możesz ponieść porażkę, ale jeśli nie spróbujesz, to nigdy Ci się nie uda. 

https://nanoexpo.eu/

Accessibility Tools