Nanotechnologia

Nanoodcisk wspomagany UV używany do produkcji polimerowego gniazda falowodu

Gniazdo falowodu to specjalna struktura prowadząca światło posiadająca właściwość wzmacniania pola optycznego w próżni materiału o niskim współczynniku załamania (RI – refractive index)  umieszczonego pomiędzy materiałami o wyższym współczynniku RI. Zazwyczaj gniazda falowodu są produkowane z dielektryków lub półprzewodników nieorganicznych o wysokim wskaźniku RI, takich jak krzem lub azotek krzemu, które operują na poziomie bliskiej podczerwieni.

Struktura gniazda falowodu umożliwia ścisłą interakcję światła z otoczeniem, co jest właściwością pożądaną w zintegrowanych czujnikach optycznych wykorzystujących zmianę współczynnika załamania w czasie wykrywania sygnału transdukcji. W tym przypadku, charakterystyczne właściwości gniazda falowodu były badane pod kątem ich użycia na platformach polimerowych.

Polimery są przezroczyste w widocznej długości fali i w regionie NIR. W niniejszej pracy, działanie polimerowego gniazda falowodu zostało zademonstrowane zarówno dla widocznej długości fal, jak i regionu NIR dzięki interferometrowi Young. Przy produkcji tego urządzenia zastosowano nanoodcisk wspomagany UV. Głównym celem było udowodnienie, że konfiguracja czujnika gniazda falowodu o wysokiej wydajności jest możliwa do zrealizowania przy niskim nakładzie kosztów, dzięki czemu będzie można produkować czujniki jednorazowe.

Tytuł publikacji: VTT Science 62

Autor: Marianne Hiltunen

Typ publikacji: inny

Data publikacji: 14 sierpnia 2014 r.

Ilość stron: 108

Numer ISBN: 978-951-38-8271-6; 978-951-38-8272-3

Źródło artykułu

Źródło grafiki

Accessibility Tools