Nanotechnologia

Nanopowłoka do kapsułkowania komórek

Naukowcy opracowali innowacyjną metodę „przechowywania” komórek poprzez ich kapsułkowanie w specjalnej nanopowłoce, która pozwala na utrzymanie ich przy życiu.

Niektóre bakterie tworzą endospory na ściankach komórkowych, aby chronić swoje DNA w przypadku niedoboru składników pokarmowych. Endospora stwarza komórce odpowiednie warunki do przetrwania przez pewien okres czasu, po którym komórka może powrócić do swego pierwotnego stanu. Naukowcy opracowali technikę, która może sztucznie kontrolować to zjawisko. Najpierw komórka pokrywana jest bardzo cienką warstwą ochronną (tzn. filmem), inaczej mówiąc jest kapsułkowana. Gdy komórka będzie znów potrzebna, endospora rozkłada tę warstwę, przywracając komórce jej pierwotny stan.

Ochronną nanopowłokę tworzy film metalowo-polifenolowy, otrzymywany po zmieszaniu kwasu taninowego i roztworu zawierającego jony żelaza. Po zetknięciu się z jonami żelaza kwas taninowy w ciągu dziesięciu sekund tworzy cieniutką powłokę szczelnie zamykając komórki. Badania wykazały, że zakapsułkowane w ten sposób komórki, mają bardzo wysoki współczynnik przeżywalności. Ta szybka i dość łatwa technika pozwala na kapsułkowanie dużej ilości komórek. Badania wykazały, że nanopowłoka metalowo-polifenolowa, chroniąca komórki m.in. przed działaniem enzymów litycznych, promieniowaniem ultrafioletowym, czy nanocząstkami srebra, ulega rozkładowi pod wpływem kwaśnego środowiska, co pozwala na kontrolowanie procesu przywracania komórek do życia, wtedy gdy zaistnieje taka potrzeba.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Nanotechnologia jako nowe podejście do tworzenia różnych struktur na poziomie nanometrycznym jest obiecującym obszarem nauki w wielu dziedzinach. Dzięki możliwości zmiany właściwości materiałów na skalę nieosiągalną w przypadku materiałów...
Wykorzystując unikalną naturę DNA, inżynierowie Cornella stworzyli proste maszyny zbudowane z biomateriałów o właściwościach żywych istot. Przy użyciu DASH (DNA-based Assembly i Synthesis of Hierarchical, czyli Oparte na DNA...

Accessibility Tools