Aktualności

Nanotechnologia na Śląsku, ponad 35 firm wzięło udział w II spotkaniu Śląskiego Klastra NANO

O możliwościach finansowania projektów badawczych i wdrożeniowych dotyczących nanotechnologii, w tym regionalnych możliwościach finansowania klastrów i projektów rozmawiali,w ostatnim dniu września br., członkowie Śląskiego Klastra NANO. Spotkanie pokazało, że zarówno przed jednostkami badawczymi zajmującymi się nanotechnologią, jak i firmami wykorzystującymi ją, otwierają się ogromne możliwości finansowania badań w tym zakresie.

Na spotkanie Śląskiego Klastra NANO zaproszono przedstawicieli instytucji, które dysponują środkami na rozwój projektów badawczych i wdrożeniowych oraz klastrów. Swoje działania w tym zakresie zaprezentowały: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Z wypowiedzi wszystkich zaproszonych gości wynika, że przed klastrami pojawiają się ogromne możliwości rozwoju i finansowania ich działalności badawczej i wdrożeniowej do 2020 roku.

Obecny na spotkaniu prof. Krzysztof Wodarski z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ujawnił, że Centrum przystąpiło w tych dniach do opracowania nowego programu strategicznego „Nowoczesne Technologie Materiałowe”, na realizację którego zostanie przeznaczonych około 0,5 mld złotych. Jego zdaniem jest on adresowany m.in. do firm oraz jednostek badawczych z sektora nanotechnologii.
– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju widzi potrzebę dofinansowania badań związanych z nanotechnologią – zapewnił profesor Krzysztof Wodarski. – Projektując nowe badania coraz większą wagę przykładamy do komercjalizacji i możliwości wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników podejmowanych prac badawczo-rozwojowych- dodał.

Program powinien być gotowy o tej samej porze w przyszłym roku., czyli jesienią 2014r.Jak wiadomo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dysponuje ogromnym budżetem na wspieranie badań. Tylko w tym roku budżet Centrum wynosi około 4,7 mld złotych. Profesor Wodarski podkreślił, że branża nanotechnologiczna ma możliwość sięgania po dofinansowanie już teraz, w ramach różnych konkursów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Tylko w tym roku Centrum zorganizowało około 30 takich konkursów.

Rozwój Klastrów jest również istotnym elementem Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2013 – 2020 opracowanej i przyjętej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Obecna na spotkaniu Bogumiła Kowalska z zespołu ds. Regionalnej Strategii Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim powiedziała, że rozwój nanotechnologii zajmuje właściwe miejsce w regionalnych dokumentach strategicznych. – Nanotechnologia jest w najważniejszym dokumencie – programie rozwoju technologii – podkreśliła dyrektor Kowalska. Odnosząc się do Regionalnej Strategii Innowacji przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach zwróciła uwagę, że samorząd województwa śląskiego, jako pierwszy w kraju zdefiniował specjalizację regionu. – Mamy opracowany model wdrożeniowy strategii innowacji – dodała.

Regionalna Strategia Innowacji dla województwa śląskiego wskazuje inteligentne specjalizacje regionalne. Są nimi energetyka, medycyna oraz ICT / w tym nanotechnologia/. Ogromną wagę w dokumencie przykłada się do rozwoju na terenie województwa śląskiego różnego rodzaju klastrów. Śląski Klaster NANO jest na razie jednym w śląskiem, który działa w sektorze nanotechnologii. Zupełną nowością w Strategii jest opracowanie koncepcji regionalnych obserwatoriów specjalistycznych. Wśród nich nie ma jeszcze obserwatorium w dziedzinie nanotechnologii. Jednak członkowie założyciele Śląskiego Klastra NANO podjęli już starania o powołanie takiego obserwatorium.

Śląski klaster NANO został utworzony w marcu br. Jego założycielami są Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Miasto Katowice, Instytut Metali Nieżelaznych oraz Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii IZTECH. Dziś po kilku miesiącach działalności do klastra należy ponad 40 różnego rodzaju firm, instytucji i placówek naukowo-badawczych. – Zainteresowanie naszym klastrem jest ogromne. Prawdę mówiąc nie spodziewaliśmy się aż tak dużego. Ale z drugiej strony jest to dowód na to, jak bardzo sektor nanotechnologiczny się rozwija – podkreśla Adam Szatkowski prezes Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii. – Śląski Klaster NANO tak naprawdę już nie jest śląski, lecz ogólnopolski – zauważył podczas II już spotkania Klastra, prezes Fundacji.

Od początku aktywnym członkiem Klastra NANO jest miasto Katowice. Władzom miasta z prezydentem Piotrem Uszokiem zależy bardzo na tym, by Klaster rozwijał się, ponieważ przekłada się to na wizerunek miasta, stawiającego na rozwój innowacyjnej gospodarki. – Cieszę się, że tyle osób jest tu z nami. W miejscu, w którym jesteśmy – Pałac Goldsteinów- odbyło się wiele spotkań, które zakończyły się pomyślnie. To szczęśliwe miejsce. Mam nadzieję, że to spotkanie również zaowocuje pozytywnymi dla Państwa wydarzeniami- podkreślił prezydent Uszok.

Misją Śląskiego Klastra NANO jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu przyszłego wymiaru gospodarczego i innowacyjnego Śląska. To dlatego jednym z głównych celów Klastra jest wspieranie na Śląsku rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii opartej na współpracy sektora naukowego i gospodarczego. Zadanie to Śląski Klaster NANO zamierza realizować m.in. poprzez inicjowanie współpracy z organami władzy i administracji publicznej na rzecz przyjęcia nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych i finansowych sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości w dziedzinie nanotechnologii. Członkowie klastra zamierzają również budować w świadomości społecznej wizerunku Śląska, jako regionu stawiającego na rozwój nanonauk i nanogospodarki.

Autor: Krzysztof Mejer


 

{webgallery}

DSC 0201

DSC 0170

DSC 0179

 

{/webgallery}

Accessibility Tools