Aktualności

Nanotechnologia w leczeniu neurologicznym

W Stanach Zjednoczonych zaobserwowano wzrost liczby chorób neurologicznych. Udar uznawany jest za piątą główną przyczynę zgonów, a Alzheimer zajmuje szóste miejsce. Inna choroba neurologiczna – choroba Parkinsona – dotyka prawie milion osób w Stanach Zjednoczonych każdego roku.

Wszczepialne urządzenia neurostymulacyjne są powszechnym sposobem leczenia niektórych z tych chorób. Jednym z elementów w tych urządzeniach są mikroelektrody platynowe, które są podatne na korozję, co skraca żywotność urządzeń. Naukowcy z Purdue University opracowali rozwiązanie, które ma pomóc – do urządzenia dodają monowarstwę grafenu w celu ochrony mikroelektrody.

„Z doświadczenia wiem, że niezawodność wszczepialnych urządzeń jest kluczowym zagadnieniem dla przełożenia technologii na kliniki” – powiedział Hyowon Lee, profesor w Purdue’s College of Engineering i badacz w Birck Nanotechnology Center, który prowadził zespół badawczy. „To część naszych badań koncentrujących się na zwiększaniu i ulepszaniu wszczepialnych urządzeń wykorzystujących technologie nano i mikroskalowe w celu uzyskania bardziej niezawodnych i zaawansowanych metod leczenia. Jesteśmy pierwszymi, których znam, którzy rozwiązali problem korozji platyny w mikroelektrodach neurostymulacyjnych”.

Zespół pokazał, że monowarstwa grafenu jest skuteczną barierą dyfuzyjną i przewodnikiem elektrycznym. „Jeśli spróbujesz dostarczyć więcej ładunku niż elektroda może obsłużyć, może to spowodować korozję elektrody i uszkodzić otaczające tkanki”, powiedział Lee. Uważa on również, że elektrody mikroskalowe będą odgrywać kluczową rolę w przyszłości. Będzie to związane z większym zapotrzebowaniem na precyzyjną i ukierunkowaną terapię neurostymulacyjną.

„Sądzimy, że neurochirurdzy, neurolodzy i inni naukowcy z dziedziny neuroinżynierii będą mogli korzystać z tej technologii elektrod, aby lepiej pomagać pacjentom z wszczepialnymi urządzeniami do przywracania wzroku, ruchu i innych utraconych funkcji”. Lee i jego zespół współpracują z Purdue Research Foundation Office of Technology Commercialization w zakresie patentowania i licencjonowania technologii. Szukają partnerów zainteresowanych licencją. Jest to jeden z czterech tematów całorocznego festiwalu Ideas Festival.

Źródło artykułu
Redaktor: Wiktoria Kurczak