Nanotechnologia

Nanoterapia oparta na RFT: Nowy rozdział w leczeniu glejaka

Glejak to rodzaj nowotworu mózgu, który rozwija się z komórek glejowych, czyli tkanek podtrzymujących i odżywiających neurony. Nowotwór ten rośnie w mózgu poprzez nieskontrolowane podziały komórek glejowych, co prowadzi do tworzenia guza. Pomimo połączonej mocy chirurgii, radioterapii i chemioterapii, osiągnięcie idealnych wyników jest trudne.

Jedną z głównych przeszkód jest inwazyjny charakter glejaków. Ponadto bariera krew-mózg poważnie ogranicza skuteczność chemioterapii, umożliwiając jedynie niewielkiej części leków dotarcie do guza. W obliczu tego medycznego impasu pojawienie się nanoterapii opartych na RFT przyciągnęło znaczną uwagę zarówno środowisk medycznych, jak i inwestorów. Czym jednak jest RFT?

Czym są reaktywne formy tlenu (RFT)?

Reaktywne formy tlenu (RFT) mogą brzmieć jak skomplikowany żargon, ale są to zasadniczo chemicznie reaktywne cząsteczki obecne w naszych ciałach. Chociaż mają potencjał do powodowania uszkodzeń komórkowych, posiadają również zdolność do przynoszenia korzyści terapeutycznych. Jedną z najbardziej znaczących zalet jest ich zdolność do indukowania śmierci komórek nowotworowych, co ma kluczowe znaczenie dla zatrzymania postępu wielu nowotworów.

Wyobraźmy sobie teraz połączenie potencjału RFT z precyzją nanotechnologii. Wykorzystując reaktywną naturę tych cząsteczek, nanoterapie są zaprojektowane tak, aby wytwarzać i kontrolować duże ilości RFT specjalnie w problematycznych komórkach, takich jak te w glejakach.

Błyskotliwość tego podejścia polega na jego precyzji. Zamiast stosować „ogólną” terapię, która wpływa na zdrowe i nowotworowe komórki, nanoterapie te mogą precyzyjnie celować w komórki glejaka. Po namierzeniu podwyższony poziom RFT w tych komórkach neutralizuje je.

Ta konwergencja nauki i innowacji zyskuje znaczącą popularność na rynku medycznym. Według Precedence Research do 2030 r. światowy rynek nanomedycyny ma przekroczyć 960 mld USD. Jednakże nakład finansowy potrzebny na prowadzenie prac badawczo-rozwojowe w obszarze nanomedycyny jest znaczący, co utrudnia wejście na rynek ze swoimi pomysłami startupom oraz zespołom badawczym.

Co więcej, podczas gdy społeczność medyczna słusznie domaga się obszernych długoterminowych danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności terapii, wschodzące firmy stoją również w obliczu ostrej konkurencji ze strony uznanych gigantów farmaceutycznych. Jednak nawet w obliczu tych ogromnych wyzwań istnieją startupy, które robią znaczące postępy w tej dziedzinie.

Nanobiotix

Nanobiotix ma ponad 11 milionów dolarów finansowania i jest twórcą opartych na nanotechnologii terapii ukierunkowanych na raka. Gama produktów firmy obejmuje terapie oparte na tlenku hafnu, niereaktywnej substancji, która staje się aktywna w kontakcie z radioterapią. Nanocząstki te wzmacniają wpływ promieniowania rentgenowskiego, optymalizując działanie radioterapii na komórki nowotworowe, zwiększając w ten sposób jej skuteczność w walce z guzami bez zwiększania szkodliwości dla zdrowych tkanek.

W złożonym procesie leczenia glejaka, w którym tradycyjne metody często zawodzą, pojawienie się nanoterapii opartych na RFT zwiastuje transformacyjne podejście do zwalczania tego agresywnego guza mózgu. Łącząc wrodzony potencjał komórkowy reaktywnych form tlenu z dokładnością nanotechnologii, można celować tylko w złośliwe komórki i oszczędzić zdrowe tkanki.

Droga do pełnej realizacji projektu jest pełna wyzwań. Od wysokich nakładów finansowych inwestycji w badania i rozwój po konkurencję, postępy poczynione przez pionierów takich jak Nanobiotix są niezaprzeczalnie obiecujące. Patrząc w przyszłość, przy ciągłych innowacjach i wytrwałości, nanoterapie oparte na RFT mogą stać się kamieniem węgielnym w kolejnym rozdziale skutecznych metod leczenia glejaka.


Źródło:
https://nano-magazine.com/news/2023

 

Podobne artykuły

Badania wykazały, że naturalna struktura skrzydeł ważek (Odonata) i cykad (Cicadidae) zapobiega wzrostowi drobnoustrojów. Powierzchnia skrzydeł u owadów jest pokryta nanosłupkami, nadającymi wyglądu zbliżonego do łoża fakira. Gdy bakterie...
W obecnych czasach możemy obserwować coraz szybszy wzrost zainteresowania nanotechnologią w wielu dziedzinach życia i nauki. Nanocząstki znajdują wiele zastosowań również w tzw. „nanomedycynie”, szczególnie w zastosowaniach wymagających poprawy...

Accessibility Tools