Nanotechnologia

Nanourządzenie blokujące geny nowotworów uodpornionych na leki

Naukowcy opracowali innowacyjne nanourządzenie, które najpierw wycisza geny uodporniające komórki rakowe na chemioterapię, a następnie uwalnia leki zwalczające te komórki.

Chemioterapia zazwyczaj na początku powoduje zmniejszanie się guzów nowotworowych. Po pewnym czasie jednak komórki rakowe uodparniają się na leki i guzy mogą znów rosnąć. Nowe nanourządzenie, składające się cząsteczek złota pokrytych DNA i umieszczonych w hydrożelu, ma przezwyciężyć ten problem poprzez zablokowanie genu uodparniającego nowotwory na leczenie.
Urządzenie przetestowano na potrójnie ujemnym ludzkim nowotworze raka piersi, który udało się zmniejszyć do 90% w ciągu dwóch tygodni, blokując MRP1, czyli gen białka związanego z wielolekową odpornością. MRP1 odpowiada za „wypompowywanie” z komórek rakowych leków antynowotworowych, m.in. doksorubicynę, i w ten sposób ogranicza skuteczność chemioterapii. W celu wyciszenia tego genu naukowcy zastosowali nanocząstki złota owinięte nićmi DNA, które wiążą się z mRNA genu, zapobiegając w ten sposób generowaniu kolejnych cząsteczek białka MRP1. W niciach DNA umieszczono ponadto lek chemioterapeutyczny, 5-fluororacyl, który atakuje DNA komórek nowotworowych pozbawionych ochrony MRP1. Dodać też należy, że adhezyjny hydrożel po wprowadzeniu do organizmu przylega do guza nowotworowego umożliwiając dłuższe podawanie leczniczych nanocząstek.
Nanourządzenie może także służyć do przeprowadzania diagnozy, ponieważ podczas wykrywania białka MRP1 i uwalniania 5-fluorouracylu emituje ono światło fluorescencyjne umożliwiając monitorowanie tego, co dzieje się w komórkach nowotworowych.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Accessibility Tools