Nanotechnologia

Nowa metoda wykrywania i leczenia raka za pomocą nanofosforowego biomarkera

Naukowcy z politechniki w Nanyang (NTU) wynaleźli szczególny biomarker spełniający dwie funkcje: po wykryciu komórek rakowych zaczyna świecić, a jednocześnie może także uwolnić leki przeciwnowotworowe.

Naukowcy znaleźli sposób, aby biomarker wykrywający nowotwory rozświetlał się, jedynie wtedy, gdy zetknie się z określonymi cząsteczkami sygnałowymi wydzielanymi przez komórki rakowe. Ten nowy biomarker utworzony został z nanofosforowej cząsteczki, która dodatkowo może uwolnić leki zawarte w otaczającej ją powłoce w momencie, gdy biomarker zaczyna świecić pod wpływem promieniowania bliskiej podczerwieni.
Nowa metoda, oprócz jednoczesnego przeprowadzania obrazowania i dostarczania leków do określonych komórek, ma także inne zalety. Daje dwukrotnie lepszy kontrast obrazu niż konwencjonalne barwniki i jest w stanie emitować światło w trzech różnych barwach, co umożliwia lepsze rozróżnienie między komórkami zdrowymi i nowotworowymi. W przeciwieństwie do innych nowych biomarkerów stosowanych w obrazowaniu, jak kropki kwantowe, biomarker NTU jest nietoksyczny i bezpieczny dla organizmu.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Szczególne miejsce w wytwarzaniu nanowłókien zajmuje proces elektroprzędzenia (ang. electrospinning). Metoda posiada wiele korzystnych cech, np. pozwala na pełną kontrolę rozmiarów otrzymywanych włókien, poprzez odpowiedni dobór napięcia, przyspieszenia czy pola elektrycznego. Zalety elektroprzędzenia...
W Stanach Zjednoczonych zaobserwowano wzrost liczby chorób neurologicznych. Udar uznawany jest za piątą główną przyczynę zgonów, a Alzheimer zajmuje szóste miejsce. Inna choroba neurologiczna – choroba Parkinsona – dotyka prawie milion osób...