Nanotechnologia

Nowe nanocząsteczki polimerowe oddziaływujące na cement

Nanocząsteczki polimerowe (PNP) z wielkością cząsteczek o zakresie 29.4-52.7nm zsyntetyzowano poprzez polimeryzację emulsyjną.

Testy mini-stożka zostały przeprowadzone w celu oceny zdolności PNP do rozproszenia w świeżych pastach cementowych (fcps). Oddziaływania PNP z cementem badano przy pomocy pomiaru całkowitego węgla organicznego, potencjału zeta, transmisyjnego mikroskopu elektronowego, kalorymetrii i porozymetrii rtęciowej.

Wyniki badań przeprowadzonych przez chińskich naukowców wykazują, że przygotowane PNP moga być adsorbowane na powierzchni cementu i skutecznie poprawić płynność fcps. Dodanie PNP prowadzi do mniejszego opóźnienia na skutek hydratacji cementu, niż powszechnie stosowane superplastyfikatory polikarboksylanowe i zmniejsza łączność porów mikroporów w utwardzonych pastach cementowych.

Źródło artykułu:  www.european-coatings.com

Źródło grafiki:  http://www.everystockphoto.com

Podobne artykuły

Michał Kadlof, Warszawa 20 IX 2020 r. artykuł laureata konferencji Sympozjum Młodych Naukowców 2020 Każda z naszych komórek (nie licząc czerwonych krwinek) zawiera w swoim jądrze wierną kopię naszego...

Accessibility Tools