Nanotechnologia

Nowe nanocząsteczki polimerowe oddziaływujące na cement

Nanocząsteczki polimerowe (PNP) z wielkością cząsteczek o zakresie 29.4-52.7nm zsyntetyzowano poprzez polimeryzację emulsyjną.

Testy mini-stożka zostały przeprowadzone w celu oceny zdolności PNP do rozproszenia w świeżych pastach cementowych (fcps). Oddziaływania PNP z cementem badano przy pomocy pomiaru całkowitego węgla organicznego, potencjału zeta, transmisyjnego mikroskopu elektronowego, kalorymetrii i porozymetrii rtęciowej.

Wyniki badań przeprowadzonych przez chińskich naukowców wykazują, że przygotowane PNP moga być adsorbowane na powierzchni cementu i skutecznie poprawić płynność fcps. Dodanie PNP prowadzi do mniejszego opóźnienia na skutek hydratacji cementu, niż powszechnie stosowane superplastyfikatory polikarboksylanowe i zmniejsza łączność porów mikroporów w utwardzonych pastach cementowych.

Źródło artykułu:  www.european-coatings.com

Źródło grafiki:  http://www.everystockphoto.com

Podobne artykuły

W niedawno opublikowanym artykule w czasopiśmie Nanomedicine profesor fizyki UTA Wei Chen z zespołem współpracowników rozwinął ideę wykorzystania nanocząstek dwutlenku tytanu stymulowanych mikrofalami do zwalczania komórek nowotworowych bez uszkodzenia zdrowych komórek wokół nich. Metoda...
Zmiany koloru skóry kameleonów z zielonego w turkusowy i z różowego w pomarańczowy to niezawodny znak, że natura jest doskonałym projektantem. Złożone nanomechanizmy dyskretnie i z dużą łatwością przyczyniają się do stworzenia kamuflażu tych jaszczurek, dzięki czemu ich skóra...