Nanotechnologia

Nowe powłoki przewodzące dla elastycznych ekranów dotykowych

Telefony komórkowe i smartfony wciąż nie zostały dostosowane do zwyczajów swoich użytkowników.

Jasne jest dla każdego kto próbował usiąść z telefonem komórkowym w tylnej kieszeni, że wyświetlacze w telefonach są sztywne i nie zapewniają one anatomicznych form przyjętych przez ich posiadaczy.  Nie jest już tajemnicą, że duzi gracze w branży telefonicznej pracują nad elastycznymi wyświetlaczami. Właściwości, które oferują odpowiednie powłoki w tym zakresie świadczą o rozwoju INM – Leibniz-Instytut for New Materials.

Naukowcy wykorzystali tak zwane TCO (przezroczyste tlenki przewodzące) dla atramentów zawierających nanocząsteczki: „Korzystamy z TCO  do produkcji nanocząstek o specjalnych właściwościach”, mówi Peter William de Oliveira, kierownik Optical Materials Program Division, „atrament TCO jest następnie tworzony przez dodanie rozpuszczalnika i specjalnego spoiwa do cząstek TCO”. Spoiwo spełnia tutaj kilka zadań: nie tylko sprawia, że nanocząstki TCO przylegają dobrze na filmie; także zwiększa elastyczność powłoki TCO. W ten sposób, przewodność zmienia się nawet gdy powłoki są wygięte. Tusz może być następnie nałożony bezpośrednio na folię za pomocą druku wklęsłego przy wykorzystaniu kliszy drukarskiej. Powłoka jest gotowa po utwardzeniu w świetle UV przy 150° C.

Drukowanie z wysoką wydajnością przy niskim koszcie

Przezroczyste atramenty elektroniczne umożliwiają ścieżkom przewodzącym być wytworzonym w sposób bezproblemowy nawet na dużą skalę. Wstępne badania INM są obiecujące. Wszyscy naukowcy zgadzają się, że stosowanie rolek strukturyzowanych w przyszłości pozwoli na drukowanie nawet dużych, strukturyzowanych powierzchni przewodzących, z wysoką wydajnością przy niskim koszcie. Przewodzące powłoki z TCO stosuje się zazwyczaj za pomocą technik wysokiej próżni. Metoda znana jako rozpylanie katodowe, jest jednak bardzo kosztowna.

Źródło informacji:  www.european-coatings.com

Źródło grafiki: www.wikimedia.org

Accessibility Tools