Aktualności

Nowy sposób kontrolowania poziomu glukozy

320px-D-glucose-chain-3D-ballsGrupa naukowców z Uniwersytetu Browna opracowała metodę, która pozwala z dużą dokładnością mierzyć poziom glukozy u osób chorych na cukrzycę. W metodzie tej do badania wykorzystuje się ślinę.

Leczenie cukrzycy wymaga stałego kontrolowania stężenia glukozy we krwi. Współczesne elektrochemiczne metody badania poziomu glukozy wymagają pobrania próbki krwi. Naukowcy z Uniwersytetu Browna zaproponowali metodę, w której do badania stężenia glukozy wykorzystuje się nie krew, lecz ślinę. Jak wyjaśniają naukowcy, istnieje zależność między stężeniem glukozy we krwi i w ślinie. Poziom glukozy w ślinie jest około 100 razy mniejszy od jej poziomu we krwi.

Metoda opracowana przez naukowców opiera się na użyciu barwników reagujących na glukozę i nano-plazmonowego interferometru. Ślina jest badana na pomocą interferometru zbudowanego ze srebra i tlenku glinu (III). Badana próbka wchodzi w interakcje ze światłem. Poziom glukozy we krwi można określić mierząc absorpcję światła o określonej długości fali.

Bezinwazyjna metoda badania śliny charakteryzuje się dużą dokładnością. By wykonać badanie potrzebna jest niewielka ilość materiału – około jednej czwartej wielkości kropli wody.

Źródło artykułu: www.sciencedaily.com
Źródło ilustracji: www.commons.wikimedia.org

Accessibility Tools