Nanotechnologia

Odkrywanie cząsteczek Alzheimera za pomocą lasera i srebrnych nanocząstek

Za pomocą lasera i srebrnych nanocząstek pokrytych warstwą tłuszczu udało się zaobserwować trudną do uchwycenia cząsteczkę beta amyloidu, toksyczną formę cząsteczki Alzheimera.

Za jedną z przyczyn choroby Alzheimera uważa się cząsteczkę beta amyloidu. Zwalczanie tej cząsteczki byłoby łatwiejsze, jeśli poznałoby się lepiej jej kształt i formę.

Naukowcy zmodyfikowali technikę spektroskopii Ramana, polegającej na pomiarze promieniowania emitowanego przez cząsteczki pod wpływem lasera. Po odczytaniu sygnałów pochodzących od beta amyloidu można określić ich kształt. Bardzo pomocne okazało się zastosowanie srebrnych nanocząstek pokrytych powłoką tłuszczu, imitującą błonę żywych komórek. „Oszukane” cząsteczki beta amyloidu przywierają do tej powłoki, a srebrne nanocząstki wzmacniają pochodzące od nich sygnały do mierzalnego poziomu.

Źródło artykułu: www.azonano.com

Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Zespół naukowców z Berkeley Lab’s Advanced Light Source (ALS) zbadał fotoindukowany transfer elektronów pomiędzy nanocząstkami złota (Au) a podłożem TiO2 za pomocą pikosekundowej czasowo-rozdzielczej rentgenowskiej spektroskopii fotoemisyjnej (TRXPS). Wszystko...
Zmiany koloru skóry kameleonów z zielonego w turkusowy i z różowego w pomarańczowy to niezawodny znak, że natura jest doskonałym projektantem. Złożone nanomechanizmy dyskretnie i z dużą łatwością przyczyniają...

Accessibility Tools