Nanotechnologia

Ograniczanie stanu zapalnego za pomocą peptydowych nanowłókien

Naukowcy opracowali nową technikę rekonstrukcji pęcherza moczowego metodami inżynierii tkankowej, która ogranicza bliznowacenie i znacząco sprzyja wzrostowi tkanek. Polega ona na pokrywaniu rusztowań, na których hodowane są tkanki, przeciwzapalnymi peptydami samoczynnie formującymi się w nanowłókna.

Wszczepianie organów tworzonych metodami inżynierii tkankowej nierzadko kończą się niepowodzeniem z powodu reakcji systemu immunologicznego. System posiada wiele narzędzi, aby przeciwdziałać obcym dla organizmu elementom, które są identyfikowane jako zagrożenie. Pierwszą reakcją układu odpornościowego jest stan zapalny, który stanowi sygnał, że organizm znalazł się w niebezpieczeństwie. Niestety dla naukowców, wprowadzających do organizmu zregenerowane tkanki interpretowane przez system odpornościowy jako zagrożenie, jest to bardzo kłopotliwe. Reakcja immunologiczna może spowodować bliznowacenie, które spowalnia, a nawet zatrzymuje wzrost tkanki w organizmie.
W celu zredukowania tej reakcji, naukowcy przed rozpoczęciem hodowli tkanki pokryli rusztowanie, na którym tkanka ma powstać, przeciwzapalnymi amfifilowymi peptydami. Cząsteczki te potrafią samoczynnie formować się w nanowłókna. Naukowcy stwierdzili, że pokrycie rusztowania peptydowymi nanowłóknami znacząco redukuje stan zapalny i ułatwia wzrost tkanki.
Główną przyczyną zmniejszenia się stanu zapalnego jest ograniczanie przez amfifilowe peptydy liczby makrofagów typu M1, które sprzyjają chronicznej inflamacji i mogą spowodować zwłóknienie tkanki lub jej zbliznowacenie przez nadmierne wytwarzanie kolagenu. Peptydy ponadto zmniejszają poziom prozapalnych cytokin, co obniża ryzyko ziarniniakowatości tkanek i tworzenia się kamieni w pęcherzu.

Źródło artykułu: www.azonano.com
Źródło ilustracji: commons.wikimedia.org

Podobne artykuły

Szczególne miejsce w wytwarzaniu nanowłókien zajmuje proces elektroprzędzenia (ang. electrospinning). Metoda posiada wiele korzystnych cech, np. pozwala na pełną kontrolę rozmiarów otrzymywanych włókien, poprzez odpowiedni dobór napięcia, przyspieszenia czy...

Accessibility Tools