Nanotechnologia

Pajęcza nanotechnologia

Czarne wdowy i ich pajęczy krewni, występujące w umiarkowanych klimatach Północnej Ameryki, Europy, Azji, Australi, Afryki i Ameryki
Południowej, produkują jedwabną sieć o wyjątkowych właściwościach mechanicznych. Pojedyncze, słabe włókno po utworzeniu przez pająka sieci daje strukturę o wytrzymałości porównywalnej – a nawet większej – wytrzymałości  stali. Ten fakt zainteresował badaczy z Northwestern University i San Diego State University (SDSU). Opracowali przebieg procesu, w którym czarna wdowa przekształca białka na włókna. W swojej pracy zbadali i opisali co dzieje się na poziomie nano w odwłokach jedwabniczych oraz w kanałach przędzalniczych czarnej wdowy. 

Znając pierwszorzędową sekwencję aminokwasów, które składają się na
niektóre białka jedwabiu pajęczego oraz strukturę włókien i wstęg, wyciągnęli pewne wnioski, które można nazwać „zmodyfikowaną teorią miceli”. Micele są to sferyczne amfifilowe (amfoteryczne) skupiska cząsteczek rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie, natomiast wcześniejsze badania zakładały, że białka przędzy pajęczej czekają na proces przędzenia w formie nano-wielkości takich skupisk w odwłoku przędzalniczym. Naukowcy opierając się na tym założeniu próbowali odtworzyć ten proces. Mimo to, nie byli w stanie stworzyć syntetycznych materiałów o wytrzymałości i właściwościach, takich jak struktura wytwarzana przez czarną wdowę. Nie potrafili jednak do tej pory stwierdzić, co dokładnie dzieje się na poziomie nano w tych właśnie odwłokach przędzalniczych.

Okazało się, że dotychczasowo wykorzystywana teoria nie jest tak prosta jak się wydawało. Dalsze badania wykazały, że jedwab czarnej wdowy jest przędzony z hierarchicznych nano-zespołów (o 200-500 nm średnicy). Białka przechowywane w brzuchu pająka, a nie z przypadkowe roztwory indywidualnych białek czy ze sferycznych cząsteczek, budują te nano-zespoły. Tym samym zagadka sieci czarnej wdowy została rozwiązana.

Źródło tekstowe: https://nano-magazine.com/news/2018/10/22/understanding-black-widows-steel-strength-web-could-lead-to-equally-strong-materials

Redaktor: Jagoda M. Wierzbicka

Podobne artykuły

Pajęczyna jest jedną z najbardziej skomplikowanych konstrukcji w świecie przyrody. Jednak bezcenne włókna je tworzące mają więcej niż tylko jedno zastosowanie – jedwabne nitki mogą służyć jako liny asekuracyjne,...
Baterie litowo-jonowe umożliwiły korzystanie z wielu cudów dzisiej elektroniki, zaczynając od przenośnych gadżetów aż do samochodów elektrycznych. Jednak żadna z tych baterii nie pracuje długo bez ładowania. Naukowcy ogłosili w czasopiśmie ACS Nano –...

Accessibility Tools